Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

Artikkelikuva

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnassa on kaksi edustajaa kunkin seudun kunnan kesäasukkaista. Valtuuskuntaan kuuluvat myös Mikkelin seudun seutuvaltuuston puheenjohtajat. Valtuuskunnan toimikausi on kaksi vuotta. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii lehdistöneuvos Ilkka Juva.

Valtuuskunnan tehtävänä on tuoda esille ja edistää vapaa-ajan asumiseen liittyviä kysymyksiä ja asioita. Valtuuskunta ei tee varsinaisia päätöksiä, mutta se voi tehdä esityksiä ja antaa tarvittaessa lausuntoja ja nostaa eri tavoin esille tärkeiksi näkemiään asioita.

Vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan tehtävät

  • Vapaa-ajanasukkaiden osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien jatkuva kehittäminen
  • Toimia yleisenä aloitteentekijänä laajempia seudullisia kehittämiskysymyksiä koskevissa asioissa
  • Tukea Mikkelin seudun vaikutusmahdollisuuksien parantamista valtuuskunnan toimialaan kuuluvissa asioissa
  • Yhteyksien rakentaminen ja tiedonkulun parantaminen
  • Tehdä ehdotuksia elinkeinoelämän ja julkisten sekä yksityisten palveluiden kehittämiseksi seudulla
  • Kulttuuri-, liikunta- ja vapaajantarjonnan sekä tapahtumien kehittäminen seudulla
  • Muiden toimialansa piiriin kuuluvien asioiden, erityisesti kehittämisen seuraaminen.
  • Vapaa-ajanasutuksen kehittäminen pitkän tähtäimen suuntaviivojen hahmotteleminen, visiointi

Valtuuskunnan kokoonpano 2019–2020
Mikkeli: Teemu Jama, Pekka Karhunen, Tuomas Santasalo, Martti Ämmälä
Hirvensalmi: Vesa Himanen
Juva: Oskari Auvinen, toinen edustaja ilmoitetaan myöhemmin
Kangasniemi: Kai Kaasalainen ja Ari Saukko
Mäntyharju: Markku Penttinen ja Lasse Wikman
Pertunmaa: Silja Latvanen ja Jouni Luotonen
Puumala: Ilkka Juva ja Ulla-Maija Paavilainen

Muut valtuuskunnan kokouksiin osallistuvat
Mikkeli: kaupunginjohtaja Timo Halonen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen 
Hirvensalmi: kunnanjohtaja Seppo Ruhanen
Juva: kunnanjohtaja Mervi Simoska
Kangasniemi: kunnanjohtaja Risto Nylund
Mäntyharju: kunnanjohtaja Jukka Ollikainen
Pertunmaa: kunnanjohtaja Juha Torniainen
Puumala: kunnanjohtaja Matias Hilden

Pöytäkirjat 2019
Pöytäkirja 8.2.2019

Pöytäkirjat 2018
Pöytäkirja 19.1.2018
Pöytäkirja 6.4.2018
Pöytäkirja 25.5.2018
Pöytäkirja 12.10.2018
Pöytäkirja 14.12.2018

Pöytäkirjat 2017
Pöytäkirja 15.9.2017
Pöytäkirja 12.5.2017
Pöytäkirja 3.2.2017

Pöytäkirjat 2016
Pöytäkirja 2.12.2016
Pöytäkirja 30.9.2016
Pöytäkirja 16.6.2016
Pöytäkirja 18.3.2016

 

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta on toteuttanut palvelukyselyn kahden vuoden välein (vuosina 2012, 2014, 2016 ja 2018). Kyselyn tavoitteena on selvittää vapaa-ajanasukkaiden näkemyksiä Mikkelin seudun palveluista ja niiden kehityksestä.

Vuoden 2018 palvelukyselyn tulokset:
Palvelututkimus 2018
Anttola_2018_palvelututkimus
Haukivuori_2018_palvelututkimus
Hirvensalmi_2018_palvelututkimus
Kangasniemi_2018_palvelututkimus
Mikkeli, Otava ja läntinen_2018_palvelututkimus
Mäntyharju_2018_palvelututkimus
Pertunmaa_2018_palvelututkimus
Puumala_2018_palvelututkimus
Ristiina_Suomenniemi_2018_palvelututkimus