Maistraatin palvelut

Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa. Maistraatit vastaavat alueensa väestötietojärjestelmästä, holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta.

Kaikista asiointipisteistämme saat

 • yleisneuvontaa maistraatin palveluissa
 • asiakirjojen vastaanotto ja vireillepano
 • mahdollisuus hyödyntää asiakaspäätteitä maistraatin palveluissa
 • etäpalvelu mahdollisuus maistraatin asiantuntijan kanssa

Mikkelin virastotalon asiointipisteessä on myös mahdollisuus asioida ajanvarauksella maistraatin asiantuntijan kanssa.
Ulkomaalaisen rekisteröintipalveluita ja julkisen notaarin sekä kaupanvahvistajan palveluita ajanvarauksella tiistaisin klo 9 – 11 ja torstaisin klo 13 – 15. Oman aikasi voit varata suoraan virastotalon asiointipisteestä tai netistä tästä linkistä.

Asiointipisteestä tilattavat asiakirjat
 • holhousasioiden rekisteristä tilattavat otteet
 • avioehtoasioiden-, lahjailmoitus- ja avoliittoasiakirjojen rekisteristä tilattavat otteet
 • äänioikeusrekisteristä tilattavat otteet
 • väestötietorekisteristä tilattavat otteet (virkatodistus, sukuselvitys)
Julkisen notaarin ja kaupanvahvistajan palvelut
 • apostille
 • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
 • ansioluettelon todistaminen
 • asiakirjan rekisteröinti avioliittoasioiden rekisteriin
 • elossaolotodistus
 • protesti
 • kaupanvahvistus
Holhoustoimen palveluja
 • alaikäisen rekisteröinti
 • edunvalvojan määrääminen
 • holhoustoimen lupa-asiat
Kotikunta- ja väestötiedot
 • muuttoilmoitukset
 • tietojen luovutuskiellot
 • nimenmuutoshakemukset

Palvelunumerot

Vaihde 029 553 9511
Kaupanvahvistaja, julkinen notaari 029 553 8121 tai 029 553 8103
Kotikuntatiedot, väestörekisteri 029 553 8094
Vihkimisasiat, avioehtosopimus 029 553 8092
Nimiasiat 029 553 8092
Holhoustoimi 029 553 8120