Maistraatin palvelut

Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa. Maistraatit vastaavat alueensa väestötietojärjestelmästä, holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta.

Kaikista asiointipisteistämme saat

 • yleisneuvontaa maistraatin palveluissa
 • asiakirjojen vastaanotto ja vireillepano
 • mahdollisuus hyödyntää asiakaspäätteitä maistraatin palveluissa
 • etäpalvelu mahdollisuus maistraatin asiantuntijan kanssa

Mikkelin virastotalon asiointipisteessä on myös mahdollisuus asioida ajanvarauksella maistraatin asiantuntijan kanssa.
Ulkomaalaisen rekisteröintipalveluita ja julkisen notaarin sekä kaupanvahvistajan palveluita ajanvarauksella tiistaisin klo 9 – 11 ja torstaisin klo 13 – 15. Oman aikasi voit varata suoraan virastotalon asiointipisteestä tai netistä tästä linkistä.

Asiointipisteestä tilattavat asiakirjat
 • holhousasioiden rekisteristä tilattavat otteet
 • avioehtoasioiden-, lahjailmoitus- ja avoliittoasiakirjojen rekisteristä tilattavat otteet
 • äänioikeusrekisteristä tilattavat otteet
 • väestötietorekisteristä tilattavat otteet (virkatodistus, sukuselvitys)
Julkisen notaarin ja kaupanvahvistajan palvelut
 • apostille
 • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
 • ansioluettelon todistaminen
 • asiakirjan rekisteröinti avioliittoasioiden rekisteriin
 • elossaolotodistus
 • protesti
 • kaupanvahvistus
Holhoustoimen palveluja
 • alaikäisen rekisteröinti
 • edunvalvojan määrääminen
 • holhoustoimen lupa-asiat
Kotikunta- ja väestötiedot
 • muuttoilmoitukset
 • tietojen luovutuskiellot
 • nimenmuutoshakemukset

Palvelunumerot (maanantaista perjantaihin klo 9-12)

Vaihde 029 553 9511
Ajanvaraukset julkiselle notaarille, siviilivihkijälle ja
kaupanvahvistajalle
029 553 8124
Kotikuntaan ja muuttoilmoituksiin liittyvät tiedustelut
sekä tietojenluovutuskiellot
029 553 8123
Otteet väestötietojärjestelmästä, väestötietojen ylläpito,
ulkomaalaisten rekisteröinti, avioliiton esteiden tutkinta,
avioehtosopimukset, nimenmuutosasiat ja perukirjan
osakasluettelon vahvistaminen
029 553 8124
Holhoustoimi 029 553 8122