Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Tällä kompostointi-ilmoituslomakkeella ilmoitetaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen käsittelystä.

Jätelaki velvoittaa 1.1.2023 alkaen kunnan jätehuoltoviranomaisia ylläpitämään rekisteriä biojätteen omatoimisesta käsittelystä kiinteistöillä.

Jätteen haltijalla on lainsäädännöllinen velvollisuus (Jätelaki 41a §) antaa tiedot kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta biojätteen käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin.

Käsittelyilmoitus on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden (2) kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Kun biojätteen käsittely kiinteistöllä loppuu, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointi-ilmoitus koskee kaikkia alle viiden (5) huoneiston kiinteistöjä myös niitä, jotka eivät kompostoi.

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan biojätettä ei saa sijoittaa sekajätteen joukkoon.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi (5) vuotta.

 

Kompostointi-ilmoitus (tulostettava)

Kompostointi-ilmoitus (sähköinen)