Tilahankkeet

Omana suunnittelutyönä tehdään lähinnä kunnossapitokohteiden arkkitehtisuunnittelua. Kaikki muu suunnittelu tilataan ulkopuolisilta arkkitehti- ja insinööritoimistoilta joko vuositarjousten tai hankekohtaisten kilpailutusten perusteella.

Investointi- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttaminen ja valvonta tehdään pääosin omana työnä. Rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluja myydään lisäksi hallintokunnille ja konsernin yhtiöille kuten Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle.