Ratinlampi (945)

Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) ja 10. kaupunginosan (Tuppurala) asemakaavan muutos / Ratinlampi

 

 

 

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Ratinlampi
  • Kaavatunnus: 945
  • Kaavan MliDNRO: 2354-2014
  • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen p. 050 311 7130, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan tarkoituksena on tarkastella kaupallisten palveluiden sijoittamista Ratinlammen alueelle ja yhteen sovittaa suunniteltu toiminta ympäristön muun maankäytön kanssa. Mikkelin keskustassa Satamalahden alueen maankäyttö on tulevaisuudessa muuttumassa pääpainoltaan asumiseen, minkä seurauksena on tarpeen tutkia korvaavia sijoittumismahdollisuuksia kaupallisille toiminnoille. ​

 


KAAVA-AINEISTO

 


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 23.3.-24.4.2017
  • KAUPUNGINHALLITUS 13.3.2017
  • LTK 28.2.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettu nähtäville 7.10.2014