Veturitallin alue (949)

Asemakaavan muutos / Veturitallin alue

 

 

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Veturitallin alue
  • Kaavatunnus: 949
  • Kaavan MliDNRO: 2015-692
  • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilö: kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen p. 050  311 7130 etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kävelyetäisyydellä Mikkelin keskustasta ja rautatieasemasta sijaitsevan alueen rakentaminen. Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja uuden ekologisen rakentamisen edistäminen ovat myös tavoitteina kaavatyössä. Kaavassa ratkaistaan alueen liikenteellinen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen ajoneuvo- ja kevyenliikenteen osalta sekä Valtatie 5:lle sujuvasti.

Asemakaavatyö tulee etenemään samaa tahtia kuin laadinnassa oleva Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava ja tulee vahvistuskäsittelyyn yleiskaavan lainvoimaistumisen jälkeen.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos vireille 10.4.2015