Jokikatu 9 (1002)

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelin osassa 11 ja tontilla 270 / Jokikatu 9

 

 

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Jokikatu 9
  • Kaavatunnus: 1002
  • Kaavan MliDNRO: MliDNRO-2021-3733
  • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

 


TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tarkastella yksityisen tahon omistaman asuinkerrostalotontin täydennysrakentamista. Kaavassa ratkaistaan alueen käyttötarkoitus, kerrosluku ja rakennusoikeus sekä alueella sijaitsevan paikallisesti arvokkaan rakennuksen suojelumerkintä asemakaavatasolla. Tontilla sijaitseva jugend-vaikutteinen talo on rakennettu vuonna 1912.

Tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla maankäytön tehostaminen ja kaupunkikuvalliset tavoitteet ovat sopusoinnussa keskenään.  Alueella on tehty / tehdään katselmuksia ja valokuvataan alueen rakennuskantaa kaavatyötä varten.

 


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 7.2.2022 § 37
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 25.1.2022 § 6
  • Asemakaavan muutos vireille 8.12.2021