Karikko (971)

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee 6. kaupunginosan (Kirjala), 14. kaupunginosan
(Lehmuskylä) ja 31. kaupunginosan (Rantakylä) kaavaprosessin aikana tarkemmin määriteltäviä korttelikatu-,
tie-, erityis-, maa- ja metsätalous sekä virkistysalueita.


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Karikko
  • Kaavatunnus: 971
  • Kaavan DNRO: 2019-1895
  • Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti, Ilkka Tarkkanen p,050 3117130, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi ​ 

TAVOITE

Tavoitteena on saattaa alueen asemakaavoitus vastaamaan maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteita. Maakuntakaavassa Karikon/Karilan alue on merkitty vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoituspaikaksi. Elokuussa 2019 vahvistuneessa Kantakaupungin osayleiskaavassa alue on merkitty seudullisesti merkittävä kaupan palvelualueeksi.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos nähtävillä 9.6.- 9.8.2021
  • Asemakaavan muutosehdotus alustavasti kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 31.5.2021 § 210
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 25.5.2021 § 78
  • Asemakaavan muutosluonnokset kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 26.1.2021 § 6 ( Asia on palautettu uudelleen valmisteluun)
  • Asemakaavan muutos vireille 23.10.2019

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto