Kirkonvarkauden eteläosa (973)

Asemakaavan muutos 29. kaupunginosan (Annila) korttelissa 1 sekä katualueella / Kirkonvarkaus E

 


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Kirkonvarkauden eteläosa
  • Kaavatunnus: 973
  • Kaavan DNRO: 2028-1672
  • Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti, Ilkka Tarkkanen p. 050 3117130 etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan tavoitteena on saattaa loppuun Kirkonvarkauden asemakaavoitus ja päivittää pohjoisosan kortteli 1 asemakaava vastaamaan poikkeamisluvilla toteutuvaa/toteutunutta tilannetta.


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos vireille 2.8.2018 

KAAVA-AINEISTO


HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto