Karikko (971)

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee 6. kaupunginosan (Kirjala), 14. kaupunginosan
(Lehmuskylä) ja 31. kaupunginosan (Rantakylä) kaavaprosessin aikana tarkemmin määriteltäviä korttelikatu-,
tie-, erityis-, maa- ja metsätalous sekä virkistysalueita.

 

TAVOITE

Tavoitteena on saattaa alueen asemakaavoitus vastaamaan maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteita. Maakuntakaavassa Karikon/Karilan alue on merkitty vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoituspaikaksi. Elokuussa 2019 vahvistuneessa Kantakaupungin osayleiskaavassa alue on merkitty seudullisesti merkittävä kaupan palvelualueeksi.

 

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 

  • Asemakaavan muutos vireille 23.10.2019