Pajakatu (986)

 Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan (Lähemäki) korttelia 16 ja siihen liittyviä katu- ja puistoalueita.

 

 

TAVOITE

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa alueelle lisärakentaminen. Samalla
tarkastellaan tonttialueiden kiinteistörajat vastaamaan tulevaa alueiden
käyttöä.

Tarkastellaan suunnittelualueen rakennusoikeuden määrää ja rakennusten
kerroskorkeuksia. Varataan alueet pysäköinnille ja perustetaan tarvittavat
johtorasitteet sekä tarkastetaan suojelumerkinnät.
Tutkitaan vesihuoltolinjan mahdollista siirtoa korttelialueelta katualueelle.
Asumismuotona suunnittelualueelle tutkitaan omakoti- ja rivitaloasumisen
lisäksi kerrostaloasumista.

Tarkastellaan suunnittelualueella voimassa olevien kaavojen ajanmukaisuutta.
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimuksen (MRL 91 b §)
tekemistä, mikäli pääkäyttötarkoituksen mukainen lisärakennusoikeus ylittää
500 k-m2.

 

KAAVA-AINEISTO

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 

  • Asemakaavan muutos vireille 8.1.2020