Sininen talo (992)

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan (Maunuksela) korttelin osassa 11 ja tonteilla 1115, 115, 123 ja osa tontista 122 / Maaherrankatu 31, Sininen talo

 

 

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Maaherrankatu 31, Sininen talo
  • Kaavatunnus: 992
  • Kaavan MliDNRO: MliDNRO-2020-950
  • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilö: kaavoitusinsinööri Hanna Nirkko p. 045 253 3454, hanna.nirkko(at)karttaako.fi
  • kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen p. 050 3117130,  etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

 


TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia alueelle sopivaa käyttötarkoitusta, jotta sen kehittäminen mahdollistetaan jatkossa joustavasti. Asemakaavamuutosta tehdään alueelle, jossa sijaitsee rakennushistoriallisesti arvokas rakennus ns. Sininen talo eli entinen Tenholan päiväkoti. Lisäksi kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia alueen yhteiskäyttökorttelin tarkoituksenmukaisuus ja peilata sen jatkokehittämistä mm. alueella toteutuneeseen rakentamistilanteeseen.

 


KAAVA-AINEISTO

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma vireille 29.4.2020 


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos vireille 29.4.2020