Sotakoulunranta (1003)

Asemakaavan muutos koskien Ristiinan vanhaa kuntakeskustaa ja venesatamaa 

 

 

 

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Ristiina Sotakoulunranta 
  • Kaavatunnus: 1003
  • Kaavan MliDNRO: 2021-4371 (10 02 03)
  • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilö: asemakaavapäällikkö Kalle Räinä p. 044 794 2525 etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

KAAVA-AINEISTO


TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tukea Ristiinan vanhan kuntakeskuksen kehittämistä vetovoimaiseksi ja laadukkaaksi julkisten palveluiden sekä matkailupalveluiden muodostamaksi keskittymäksi. Lisäksi mahdollistetaan asuin- ja liiketoimintojen sijoittuminen alueelle. Mikkelin kaupungin tavoitteena on siirtää Ihastjärven entinen koulurakennus vanhan päiväkodin kupeeseen nykyiselle lähivirkistysalueelle

 


SUUNNITTELUN VAIHEET

 

  • Asemakaavan muutos vireille 15.12.2021