Katujen suunnittelu ja rakennuttaminen

Katujen suunnittelu perustuu kaavoituksen laatimiin asemakaavoihin ja liikenteen yleissuunnitelmiin. Suunnittelussa määritetään suunniteltavan kohteen sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit, istutukset ja kuivatusratkaisut. Suunnittelun kantavia pääperiaatteita ovat turvallisuus, liikenteen sujuvuus sekä taloudellisuus.

Mikkelin kaupungin katujen suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa. Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymisprosessiin kuuluu lain mukainen osallistumis- ja hyväksymismenettely. Yhteistyössä asukkaiden kanssa tehdyn suunnitelman avulla syntyy viihtyisiä ja toimivia ratkaisuja. Nähtävillä olevat katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä Mikkelin kaupungin palvelupisteissä.

Katujen rakennuttaminen luo perusedellytykset asumiselle, liiketoiminnalle ja  teollisuudelle. Rakennuttaminen tehdään yhteistyössä Mikkelin vesilaitoksen ja monen  muun toimijan kanssa. Rakennutettavia kohteita ovat mm. kadut, väylät, vesihuolto sekä yleiset alueet. Mikkelin kaupungin katujen ja väylien rakentaminen ostetaan kokonaisuudessaan ulkoa. Hankintaa ohjaavat hankintalaki ja kaupungin hankintaohje. Rakennuttajana Mikkelin kaupunki vastaa katujen, viheralueiden, torien sekä väylien rakennuttamisesta.

 

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Alasinpolku välillä Pajakatu-Peitsarinkuja

Pyörätie välille Jääkärinkatu – Kasarminkatu – Nuijamiestenkatu – Vilhonkatu, yleissuunnitelma nähtävillä 27.5.-9.6.2021

Kohteiden sijainti

Hankkeen suunnittelualue on Jääkärinkatu (Sammonkadun liittymästä) – Kasarminkatu –

Nuijamiestenkatu – Vilhonkatu (Maaherrankadun liittymään saakka).

Jääkärinkatu

Jääkärinkadulla on nykytilanteessa välillä Sammonkatu – Annikinkatu yhdistetty jalankulku- ja pyörätie eteläpuolella, jalkakäytävä pohjoispuolella katua. Em. osuudella nykyistä jalankulku- ja pyörätie parannetaan vaihtamalla jalankulku- ja pyörätien reunassa oleva kiveys nupukiveksi, väylän leveys on 4 m Linnamäenkadun liittymään saakka. Linnamäenkadun liittymän kohdalta keskustan suuntaan jalankulku- ja pyöräily erotellaan omille rinnakkaisille väylille korotettuna ajoradasta. Pyöräväylän leveys on 3 metriä ja jalkakäytävän 2 metriä. Jääkärinkadun ylittävien suojateiden kohdille rakennetaan ajoradan kavennukset, samaan tapaan kuin Olavinkadun liittymässä oleva ajoradan kavennus. Jääkärinkadulle liittyvien sivuteiden liittymät kivetään pyörätien jatkeiden kohdalla. Suunnitteluosuuden suojatiet rakennetaan esteettömiksi. Jääkärinkadun valaistus uusitaan ja kaikkien suojateiden kohdille rakennetaan erillinen suojatievalaistus. Kadunvarsipysäköinti säilyy ennallaan.

Kasarminkatu

Kasarminkadulla on nykytilanteessa jalkakäytävät molemmin puolin katua. Molemmilla puolilla katua on myös asemassakaavan määräyksissä säilytettäviksi määrätyt puurivit, jotka kuitenkin voidaan uusia tarvittaessa. Kasarminkadun pyöräväylä jatkuu kadun itäpuolella Jääkärinkadun tapaan 3 metriä leveänä jalankulusta eroteltuna väylänä, pyörätie rakentuu nykyisen puurivin kohdalle. Kadun itäpuolen puurivi siirtyy ajoradan ja pyörätien väliin, jalankulkukäytävä säilyy ennallaan. Kasarminkadun huonokuntoiset puurivistöt uusitaan kaavamääräysten mukaisesti riittävän suurilla, samanlajisilla puilla. Kasarminkadun ajorata kapenee 7 merin levyiseksi, linja-autopysäkit rakennetaan nykyiseen tapaan ajoratapysäkkeinä. Kasarminkadun länsipuolen kadunvarsipysäköinti siirtyy puitten väliin, itäpuolella pysäköinti on nykyiseen tapaan kielletty. Kasarminkadun pyörätien jatkeille, Annikinkadun ja Kyllikinkadun liittymiin, rakennetaan nupukiveysraita, joka korostaa suojatietä. Kasarmikadun suojatiet rakennetaan esteettömiksi ja valaistus uusitaan.

 

Nuijamiestenkatu

Nuijamiestenkadulla on nykytilanteessa jalkakäytävät molemmin puolin katua. Rakennettava pyöräväylä jatkuu kadun eteläpuolella (Hänninkentän puoli), 3 metriä leveänä jalankulusta eroteltuna väylänä Päiviönkadun liittymään. Jalankulkukäytävä säilyy ennallaan. Nuijamiestenkadun ajorata kapenee 7 merin levyiseksi, linja-autopysäkit rakennetaan nykyiseen tapaan ajoratapysäkkeinä. Kadun eteläpuolen kadunvarsipysäköinti siirtyy pysäköintitaskuun välillä Kasarminkatu-Brahenkatu, Hänninkentän kohdalla kadun varsipysäköinti poistuu kadun eteläpuolella, pohjoispuolen pysäköinti säilyy ennallaan koko suunnitteluosuudella. Brahentien liittymä muotoillaan uudelleen siten, että se liittyy Kasarminkatuun kohtisuoraan. Nuijamiestenkadulle Brahenkadun liittymään pyörätien jatkeelle, rakennetaan nupukiveysraita, joka korostaa suojatietä. Suunnitteluosuuden suojatiet rakennetaan esteettömiksi ja valaistus uusitaan.

 

Nuijamiestenkadun, Mikonkadun, Vilhonkadun ja Päiviönkadun liittymä

Ns. Suomen pankin liittymä on Mikkelin hankalimmaksi koettu liittymä. Liittymää selkeytetään porrastamalla nelihaaraliittymä kahdeksi kolmihaaraliittymäksi. Päiviönkadun liittymä muotoillaan uudelleen ja liittymästä poistuu liittymäsaareke.  Lisäksi Päiviönkadun liittymä merkitään kärkikolmiolla väistämisvelvolliseksi, väistämisvelvollisuutta korostetaan kiveyksillä. Terveystalon eteen on suunniteltu taideteos, joka rakennetaan niin matalaksi, että se ei peitä näkemiä pyörätielle ja Vilhonkadulle.

 

Vihonkatu

Vilhonkadulla on nykytilanteessa jalkakäytävät molemmin puolin katua. Vihonkadulla pyöräily siirtyy Päiviökadun liittymän jälkeen kadun pohjoispuolelle, Musiikkiopiston puolelle. Nykyinen n. 2,5 metriä leveä jalkakäytävä levennetään yhdistetyksi jalankulku- ja pyörätieksi, jonka leveydeksi on suunniteltu 4,35 metriä. Vilhonkadun liikennevaloliittymässä länsipuolen suunnalta liittymään saapuville jää yksi kaista. Liittymään jätetään kuitenkin väistötila, joka mahdollistaa liittymästä suoraan ja oikealla kääntyville samanaikaisen kulun vasemmalle kääntyvien kanssa, mikäli kaistalle ei ole samaan aikaan leveä kulkuneuvo. Vilhonkadun kadunvarsipysäköinti säilyy ennallaan, Terveystalon puolella pysäköinti on sallittu samalla osuudella kuin nykyisinkin. Suunnitteluosuuden suojatiet rakennetaan esteettömiksi ja valaistus uusitaan.

 

Nähtävilläolo

Suunnitelmat on julkisesti nähtävillä 27.5.-9.6.2021 Mikkelin kaupungin virastotalon Asiointipisteessä os. Maaherrankatu 9 – 11.

Jääkärinkatu välillä Sammonkatu-Snellmaninkatu 14/16-1

Jääkärinkatu välillä Snellmaninkatu-Kasarminkatu 14/16-2

Kasarminkatu välillä Jääkärinkatu-Nuijamiestenkatu 14/16-3

Kasarminkatu välillä Jääkärinkatu-Nuijamiestenkatu 14/16-4

Kasarminkatu välillä Jääkärinkatu-Nuijamiestenkatu 14/16-5

Kasarminkatu välillä Jääkärinkatu-Nuijamiestenkatu 14/16-6

 

 

 

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin yhteiset suunnittelukohteet

Pohjois-savon ELY-keskus vastaa kaupungin alueella olevien yleisien teiden parantamiskohteiden suunnittelusta, Mikkelin kaupungin Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue katujen suunnittelusta.