Katujen suunnittelu ja rakennuttaminen

Katujen suunnittelu perustuu kaavoituksen laatimiin asemakaavoihin ja liikenteen yleissuunnitelmiin. Suunnittelussa määritetään suunniteltavan kohteen sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit, istutukset ja kuivatusratkaisut. Suunnittelun kantavia pääperiaatteita ovat turvallisuus, liikenteen sujuvuus sekä taloudellisuus.

Mikkelin kaupungin katujen suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa. Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymisprosessiin kuuluu lain mukainen osallistumis- ja hyväksymismenettely. Yhteistyössä asukkaiden kanssa tehdyn suunnitelman avulla syntyy viihtyisiä ja toimivia ratkaisuja. Nähtävillä olevat katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä Mikkelin kaupungin palvelupisteissä.

Katujen rakennuttaminen luo perusedellytykset asumiselle, liiketoiminnalle ja  teollisuudelle. Rakennuttaminen tehdään yhteistyössä Mikkelin vesilaitoksen ja monen  muun toimijan kanssa. Rakennutettavia kohteita ovat mm. kadut, väylät, vesihuolto sekä yleiset alueet. Mikkelin kaupungin katujen ja väylien rakentaminen ostetaan kokonaisuudessaan ulkoa. Hankintaa ohjaavat hankintalaki ja kaupungin hankintaohje. Rakennuttajana Mikkelin kaupunki vastaa katujen, viheralueiden, torien sekä väylien rakennuttamisesta.

 

Katusuunnitelmat

Pietarintie – Mart-Heikkiläntie 

          asemapiirustus

Mäkitie – Kristiinantie -liittymä

          asemapiirustus

Urpolan koulun ympäristö

          yleissuunnitelma

Pistokatu yleissuunnitelma

          asemapiirustus

          pituusleikkaus

          tyyppileikkaus

          yleissuunnitelma selostus

 

 

Nuijamiestenkatu klv välillä Kasarminkatu-Mikonkatu,

Asemapiirustus

Pituusleikkaus

Pituusleikkaus Brahenkatu välillä Nuijamiestenkatu-pl 17

Pituusleikkaus Päiviönkatu välillä Nuijamiestenkatu-pl 35

Vilhonkatu klv,

Asemapiirustus

Pituusleikkaus

 

 

 

Otavankatu välillä Pihlajatie – Sammonkatu ja Sammonkatu välillä Saattotie – Jääkärinkatu, yleissuunnitelma 

Kohteiden sijainti

Hankkeen suunnittelualue rajautuu Otavankadulla lännestä Pihlajatien liittymän alueelle, idästä Sammonkadun liittymän alueelle ja Sammonkadulla pohjoisesta Saattotien liittymään, etelästä Jääkärinkadun liittymään.

Otavankadun, Saattotien ja Sammonkadun liittymä

Yleissuunnitelmaehdotuksen mukaan Otavankadun, Saattotien ja Sammonkadun liittymään toteutetaan yksikaistainen kiertoliittymä, joka korvaa nykyiset liikennevalot. Kiertoliittymän kiertosaarekkeen leveys on 17 metriä. Kiertoliittymän ulkohalkaisijan leveys on 31 metriä, josta ajorata on 7 metriä ja tarvittaessa yliajettava osuus 2 metriä. Liittymän haaroilla olevat nykyiset kaistajärjestelyt poistetaan. Ilmarisenkadun liittymä Otavankadulle katkaistaan moottoriajoneuvoliikenteeltä. Käännyttäessä Otavankadulta (Rantakylän suunnasta) Sammonkadulle kiertoliittymän poistumishaaralle on suunniteltu yliajettava kiveys, joka hidastaa ajonopeuksia, ja mahdollistaa raskaan liikenteen kääntymisen Sammonkadulle. Kiertoliittymän haaroille suunniteltujen suojateiden turvallisuutta lisätään kiertoliittymään poistumis- että tulosuunilla ennen suojatietä rakennettavilla kiveyksillä sekä katuvalaistuksella. Olemassa oleva puusto Ilmarisenpuistossa ja Otavankadun varressa säilytetään.

Otavankadun ja Pihlajatien liittymä ja Otavankadun jalankulku- ja pyörätie

Otavankadun ja Pihlajatien kolmihaaraliittymän liikennevalot poistetaan. Rantakylän suunnasta liittymään saapuville toteutetaan erilliset kaistat vasemmalle Pihlajatielle kääntyville ja suoraan keskustan suuntaan ajaville. Otavankadun ajosuunnat erotetaan toisistaan korotetuin saarekkein ja maalatuin sulkualuein. Pihlajatieltä Otavankadulle kääntyville toteutetaan erilliset kaistat.

Otavankadun pohjoispuolen jalankulku- ja pyörätie siirtyy Pihlajatien liittymän alueella erilliseksi väyläksi kadun varresta viheralueelle ja jatkaa Pihlajatien ali nykyistä puistoväylää takaisin Otavankadun reunaan. Rantakylän suuntaan mennessä jalankulku- ja pyörätien tasausta muutetaan Pihlajatien alikulun jälkeen siten, että pituuskaltevuus on enintään 5 %. Pihlajatien alikulku ja Otavankadun alikulku Pihlajatien liittymän itäpuolella uusitaan. Saattotien liittymän länsipuolella jalankulku- ja pyörätie siirtyy kadun varresta Otavankadun puurivistön taakse. Uusi kaksisuuntainen jalankulku- ja pyörätie levennetään viiteen metriin ja jalankulkijat ja pyöräilijät erotellaan omille rinnakkaisille väylille. Otavankadun katuvalaistus siirtyy kokonaisuudessaan Otavankadun ja Sariolankadun väliin kaksirivisenä. Jalankulku- ja pyörätie valaistaan erikseen niillä osuuksilla, joilla se kulkee viheralueella.

Otavankatu välillä Pihlajatie – Sammonkatu

14 20-1 Asemapiirustus

14 20-2 Asemapiirustus

14 20-3 Pituusleikkaus

14 20-4 Pituusleikkaus

14 20-5 Pituusleikkaus

14 20-6 Pituusleikkaus

 

Otavankadun kiertoliittymä

Otavankatu Pihlajatien kohdalla

Sammonkatu

Sammonkadun itäreunalle, Ilmarisenpuiston puolelle, toteutetaan 2,5 metriä leveä kasisuuntainen pyörätie välille Otavankatu – Jääkärinkatu. Pyörätien jatkeiden kohdille Nuijamiestenkadun ja Jääkärinkadun liittymissä rakennetaan ajoradan kavennus ja nupukiveysraita, joka korostaa suojatietä. Sammonkadun länsilaidalla olevalle jalkakäytävän reunaan rakennetaan 0,5 metriä leveä kivetty erotottelualue, jalkakäytävän leveys on 2,5 metriä. Sammonkadun ylittävien suojateiden kohdille rakennetaan ajoradan kavennukset, Sammonkadun ajoradan leveys on 6,5 metriä. Pysäköinti kielletään toteutettavan jalankulku- ja pyörätien puolella, Sammonkadun länsipuolen pysäköinti siirtyy pysäköintitaskuun. Sammonkadun katuvalaistus säilyy kadun länsipuolella.

Sammonkatu välillä Saattotie – Jääkärinkatu

14 21 Asemapiirustus

 

Saattotie/Otavankatu kiertoliittymä

 

Sammonkatu/Nuijamiestenkadun liittymä

Nähtävillä oleva muu suunnittelu

Graanin aallonmurtaja

Kartoituskartta

Suunnitelmakartta

Leikkauspiirustus

Vihersuunnitelma

 

Naistingin kunnostus

Asemapiirustus

Leikkaus 1-1

Leikkaus C-C, D-D

Leikkaus A-A, B-B