Kartasto- ja paikkatietopalvelut

Mittaus ja kiinteistöt -yksikkö tuottaa ja ylläpitää suurimittakaavaista kantakartastoa asemakaavoitetulta alueelta. Kaupungin omaa kartta-aineistoa, kuten opaskarttaa, osoitekarttaa, virastokarttaa ja suurimittakaavaista kantakarttaa, on saatavana paperisena karttatuotteena sekä numeerisena aineistona. Kaupungin paikkatietopalvelut ylläpitää ja tuottaa erilaisia paikkatietoaineistoja ja rekistereitä graafisena karttaesityksenä koko kaupungin alueelta.

Mikkelin kaupunki on siirtynyt kartta- ja paikkatietotuotannossa 1.1.2014 alkaen ETRS-GK27 –tasokoordinaatistoon ja 3.10.2016 alkaen N2000 korkeusjärjestelmään. Tarkempi Tiedote N2000-korkeusjärjestelmään siirtymisestä.

Toimintaohjeet

Kaupungin kartta-aineistoja voit tilata sähköisellä lomakkeella.

Verkkoasiointikanavat

Kartta-aineistojen sähköinen tilauslomake

Tilaa kartta-aineistoja sähköisellä tilauslomakkeella. Kaupungin omaa kartta-aineistoa, kuten rakennuslupakarttaa, opaskarttaa, osoitekarttaa, virastokarttaa ja suurimittakaavaista kantakarttaa asemakaavoitetulta alueelta on saatavana paperisena karttatuotteena sekä numeerisena aineistona.