Rajan näyttö ja rajankäynti

Artikkelikuva

Rajankäynti on kiinteistönmääritystoimitus, jossa selvitetään kiinteistön rajojen sijainti maastossa. Rajan näyttö on epävirallinen tontin rajan mittaus rajan paikan selvittämiseksi.

Rajankäynti on virallinen tontin rajan mittaustoimenpide, josta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Rajankäynti on tarpeen, kun rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä.

Sitovan tonttijaon asemakaava-alueella rajan näytöt ja rajankäynnit tekee kunta. Muualla rajankäynneistä vastaa Maanmittauslaitos. Rajan näyttöjä Maanmittauslaitos ei tee.

Toimintaohjeet

Rajan näyttö tilataan kaupungin mittaus ja kiinteistöt -yksiköstä, ja se on maksullinen palvelu.

Rajankäyntiä haetaan kirjallisella hakemuksella kaupungin maaomaisuuspalvelut -yksiköstä. Rajankäynnistä peritään kiinteistötoimitusmaksutaksan mukainen maksu.