Tonttijako

Artikkelikuva

Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin halutaan tehdä. Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavan määräykset ja korttelialueella mahdollisesti käytetty rakennusoikeus sen sallivat.

Tonttijaon jälkeen on vuorossa tontin lohkomistoimitus. Lohkomistoimituksen päätteeksi tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Maaomaisuuspalvelut -yksikkö hoitaa asemakaava-alueella olevien kiinteistöjen lohkomiset.

Toimintaohjeet

Lisätietoja ja toimintaohjeita saat Mikkelin kaupungin maaomaisuuspalvelut -yksiköstä maankäyttöinsinööriltä joko puhelimitse tai virastotalolla asioimalla.