Liikkuva Mikkeli 2030

Artikkelikuva

Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelma

Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmassa on tarkoitus selvittää osallistavin menetelmin, minkälainen liikuntakaupunki Mikkeli haluaa olla vuonna 2030. Tarkastelussa ovat erityisesti kaupungin ylläpitämät liikuntapaikat, liikuntapaikkojen vuorojen jakaminen, hinnoittelu ja hoito, avustukset, ohjaustoiminta sekä liikunnan palveluketju.

Ohjausryhmän päätehtävä on luoda raamit sille, miten Liikkuva Mikkeli 2030 –ohjelma laaditaan. Ohjausryhmässä ovat

  • Jatta Juhola, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja
  • Heino Lipsanen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
  • Aleksi Nieminen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
  • Pekka Pöyry, kaupunginhallituksen edustaja
  • Anu Haapala, tutkimusjohtaja XAMK
  • Jenni Oksanen, yleiskaavoittaja, Mikkelin kaupunki
  • Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, Mikkelin kaupunki (tarja.sinioja@mikkeli.fi, 040 584 9210)
  • Tiina Juhola, vs. liikunta- ja nuorisosihteeri, Mikkelin kaupunki (tiina.juhola@mikkeli.fi, 044, 794 2407)
  • Paula Åhman, vs. liikuntasuunnittelija, Mikkelin kaupunki (paula.ahman@mikkeli.fi, 044 794 5485)

 

Mikkelin liikuntaseuroille ja muille liikuntaa järjestäville yhdistyksille suunnatut työpajat:
1. Tiistaina 10.12.2019 klo 17-19, kaupungin virastotalon lounashuone, aiheena ulkoliikuntapaikat
2. Torstaina 23.1.2020 klo 17-19, kaupungin virastotalon lounashuone, aiheena mm. liikuntavuorot eri näkökulmista kuten mm. sisäliikuntavuorojen jakaminen
3. Helmi -maaliskuussa 2020, tarkempi aika, paikka ja teema ilmoitetaan myöhemmin