Liikuntahankkeet

Artikkelikuva

Harrastustuki 2020

Mikkelin kaupungille myönnettiin 20 000 € Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi vuonna 2020. Avustuksella tuetaan liikunnan perustoimintaa, jota on lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen ohjatussa liikuntatoiminnassa. 

Harrastustuki 2020 -hankkeeseen ilmoittautui mukaan 18 mikkeliläistä urheiluseuraa. Mikkelin kaupunki on myöntänyt jokaiselle seuralle avustusmäärän, jonka seurat myöntävät edelleen perheille tukemaan harrastustoimintaa kyseisessä seurassa. Avustusta hakeva perhe ottaa suoraan yhteyttä seuran harrastustuki -yhteyshenkilöön.

Harrastustuen myöntämiseen vaikuttaa seuraavat asiat:

1. Perheen taloudellinen tilanne (perheen antaa kirjallisen selvityksen taloudellisesta tilanteestaan)
2. Lapsella ei ole yhtään harrastusta (erityisesti maksullista liikuntaharrastusta) ja perheen tilanne on sellainen, että lapsi tai nuori ei pysty aloittamaan harrastusta ilman ulkopuolista taloudellista tukea
3. Perheen tilanne on sellainen, että lapsi tai nuori ei pysty jatkamaan ainutta harrastustaan (erityisesti maksullista liikuntaharrastusta) ilman ulkopuolista taloudellista tukea

Avustuksella katettavan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki saa olla korkeintaan 50 euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi. Avustusta voivat hakea sekä jo seuran toimintaan kuuluvat että ne lapset ja nuoret, jotka eivät harrasta urheiluseurassa. Lisätietoa seuran tarjoamista harrastusmahdollisuuksista voi kysyä suoraan seuran yhteyshenkilöltä.

 

IIK! -mikä meno 1.6.2019 – 31.5.2020

OKM:n hankeavustuksella järjestetään lukuvuoden ajan Saimaa Stadiumilla 5-12 -vuotiaille lapsille avoin ja ilmainen liikuntavuoro maanantaisin klo 14-16. Alle kouluikäiset voivat tulla vuorolle vain aikuisen kanssa mutta kaikkien lasten huoltajat ovat tervetulleita mukaan. Vuorolla on joka kerta mukana kolme urheiluseuraa vastaamassa toiminnasta.

Kevään 2020 IIK! -vuorot ja vuoroilla toimivat seurat.

 

Voimaa Vanhuuteen -ohjelma 2016-2019 ja Senioriliikunta -hanke 2019

Mikkeli oli mukana Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 2017-2019. Voimaa Vanhuuteen  -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta.

Mikkelissä Voimaa Vanhuuteen -ohjelman myötä ja OKM:n hankeavustuksella toteutetun Senioriliikunta -hankkeen avulla on koulutettu 55 vertaisohjaajaa eli vertaisveturia. Koulutuksen pääpaino on ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelun ohjauksessa. Koulutuksen jälkeen vertaisohjaajilla on mahdollisuus ohjata ikäihmisille liikuntaa mm. erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa, jokainen oman kiinnostuksensa mukaan. Vertaisohjaajia autetaan ryhmien aloittamisessa, annetaan valmiita jumppaohjeita, hankitaan tarvittavia välineitä ohjaustarpeen mukaan sekä järjestetään yhteisiä vertaisohjaajien tapaamisia. Voimaa VAnhuuteen -ohjelma loppuu Mikkelin osalta mutta toiminta jatkuu edelleen vuonna 2020. Tule rohkeasti mukaan, et tarvitse aiempaa kokemusta liikunnan ohjaamisesta. Jatkossa voit ohjata puolisoasi, ystävääsi tai vaikka aktivoida naapurustoasi yhteislenkeille.

Kaikille avoin senioriliikuntavuoro Saimaa Stadiumilla