Taiteen perusopetus

Artikkelikuva

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on antaa mahdollisimman monelle kokemuksia taiteesta ja taiteellisesta työskentelystä. Opetus sisältää myös yleissivistäviä tavoitteita, joiden on tarkoitus tukea oppilaan henkistä kasvua ja luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Kaikissa taideaineissa annetaan yleisen oppimäärän mukaista opetusta.

Taiteen perusopetukseen valittu oppilas on oikeutettu jatkamaan opintoja, kunnes yleinen oppimäärä on suoritettu. Oppimäärä on mahdollista suorittaa 4–5 vuodessa. Opetus on tavoitteellista ja vuosittaisena jatkuvaa. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Mikkelin kansalaisopisto järjestää taiteen peruopetusta musiikissa, kuvataitaiteissa ja näyttämötaiteissa.

Musiikkiopintojen aikana opit soittamaan tai laulamaan ja pääset osallistumaan yhteismusisointiin sekä yhdessä toteutettaviin musiikkitapahtumiin. Monipuolisen musiikin tekemisen lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella musiikin teoriaa ja muita musiikkiaineita. Taiteen perusopetuksen mukaista musiikin opetusta on tarjolla pianonsoitossa Mikkelissä ja Ristiinassa. Pianon rinnalle voit valita lisäksi musiikin teoriaa, jonka opetus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin musiikkiopiston kanssa.

Kuvataiteiden perusopetusta annetaan Mikkelin kansalaisopistossa yleisen oppimäärän mukaan lapsille, nuorille ja aikuisille. Opiskelijaa ohjataan ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri keinoin ja käyttämään monipuolisesti eri materiaaleja ja tekniikoita. Opetuksessa keskeistä on taiteen tekemisen ja kokemisen ilo.

Teatteritaiteeseen pääsee parhaiten perehtymään tekemällä, ja siksi jokainen taiteen perusopetuksen ryhmä valmistaa opetuskauden aikana näytelmän. Oppilaat pääsevät myös tutustumaan teatteritaiteiden osa-alueisiin: dramaturgiaan, lavastukseen ja valo- ja äänisuunnitteluun. Varsinkin syyskautena tehdään myös harjoituksia, jotka vahvistavat oppilaan taitoja havaita ja ilmaista.

Toimintaohjeet

Ilmoittaudu kursseille etukäteen sähköisesti kansalaisopiston kotisivuilla, puhelimitse tai paikan päällä toimistossa.