Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Artikkelikuva

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä, lukio-opintoihin, ylioppilastukintoon, jatko-opintoihin sekä ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä.

Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutukseen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Kurssin puitteissa voidaan tutustua mahdolliseen jatko-opiskelupaikkaan.

Soveltavan kurssin tavoitteena on parantaa koko kouluyhteisön toimintaa. Kurssilla opiskellaan sellaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, joiden avulla tutor-opiskelija pystyy helpottamaan uuden opiskelijan sopeutumista kouluyhteisön jäseneksi. Tutor-lukiolaiset toimivat myös lukionsa tiedottajina ja markkinoijina muiden oppilaitosten ja erityisesti yläkoulujen päättöluokkalaisten opiskelijoille.

Verkkoasiointikanavat

Mikkelissä huoltajien, opettajien ja oppilaiden viestinnän välineenä käytetään Wilmaa.