Perusopetus

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen.

Mikkelissä on kaksikymmentäyksi peruskoulua, joista viisi on yhtenäiskoulua, kaksi yläkoulua ja neljätoista alakoulua. Kullekin koululle on määritelty oppilasalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy.

Mikkeli osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan niin sanotussa lähikoulussa. Lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin kaupungin osoittamaan kouluun, mutta hänellä ei ole subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun. Pääsääntöisesti koululaisen oma koulu on oppilasalueen lähikoulu.

Toimintaohjeet

Mikkeli lähettää koulunsa aloittaville oppilaille kotiin kirjeen, jossa kerrotaan heidän lähikoulunsa. Huoltaja ilmoittaa lapsen ensimmäiselle luokalle edeltävän tammikuun aikana.

Oppivelvollinen voi hakea myös muuhun kuin kaupungin osoittamaan kouluun. Lapsen huoltaja toimittaa tällöin hakemuksen halutun koulun rehtorille. Tällöin Mikkelin kaupunki ei järjestä eikä maksa koulukuljetusta.

Muulle kuin ensimmäiselle luokalle sijoittuvan ja kesken lukuvuotta Mikkeliin muuttavan oppilaan huoltaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin.

Verkkoasiointikanavat

Mikkelissä huoltajien, opettajien ja oppilaiden viestinnän välineenä käytetään Wilmaa.

Oppilashallinnon tietosuojaseloste