Perusopetus

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen.

Mikkelissä on kaksikymmentäkolme peruskoulua, joista viisi on yhtenäiskoulua, kaksi yläkoulua ja kuusitoista alakoulua. Kullekin koululle on määritelty oppilasalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy.

Mikkeli osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan niin sanotussa lähikoulussa. Lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin kaupungin osoittamaan kouluun, mutta hänellä ei ole subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun. Pääsääntöisesti koululaisen oma koulu on oppilasalueen lähikoulu.

Toimintaohjeet

Mikkeli lähettää koulunsa aloittaville oppilaille kotiin kirjeen, jossa kerrotaan heidän lähikoulunsa. Huoltaja ilmoittaa lapsen ensimmäiselle luokalle edeltävän tammikuun aikana.

Oppivelvollinen voi hakea myös muuhun kuin kaupungin osoittamaan kouluun. Lapsen huoltaja toimittaa tällöin hakemuksen halutun koulun rehtorille. Tällöin Mikkelin kaupunki ei järjestä eikä maksa koulukuljetusta.

Muulle kuin ensimmäiselle luokalle sijoittuvan ja kesken lukuvuotta Mikkeliin muuttavan oppilaan huoltaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin.

Verkkoasiointikanavat

Wilma

Wilma on peruskoulujen ja lukioiden hallinto-ohjelman www-liittymä.

Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät yhteystietojaan sekä viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, saavat tietoa opiskelujen etenemisestä, viestivät opettajien kanssa ja saavat Wilman kautta lukioiden tiedotteet.

Wilmaa käyttävät myös oppilaitoksen henkilökunta, johto sekä työpaikkaohjaajat.

Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa.

Oppilashallinnon tietosuojaseloste