Perusopetus

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen.

Mikkelissä on kaksikymmentä peruskoulua, joista viisi on yhtenäiskoulua, kaksi yläkoulua ja kolmetoista alakoulua. Kullekin koululle on määritelty oppilasalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy.

Mikkeli osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan niin sanotussa lähikoulussa. Lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin kaupungin osoittamaan kouluun, mutta hänellä ei ole subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun. Pääsääntöisesti koululaisen oma koulu on oppilasalueen lähikoulu.

Toimintaohjeet

Mikkelin kaupunki lähettää koulunsa aloittaville oppilaille joulukuussa kotiin kirjeen, jossa mainitaan heidän lähikoulunsa. Huoltaja ilmoittaa lapsensa ensimmäiselle luokalle kirjeessä mainittuna aikana tammikuussa.

Ilmoittautuminen kouluun tapahtuu ensisijaisesti Wilman kautta.

Oppilaspaikkaa voi hakea myös muusta kuin kaupungin osoittamasta lähikoulusta. Tällöin huoltaja tekee sähköisen hakemuksen koulunkäynnistä muuhun kuin lähikouluun. Tässä tapauksessa huoltaja vastaa itse koulukuljetuksen järjestelyistä ja kustannuksista.

Mikkeliin muuttavan oppilaan tai jos kouluun ilmoittautuminen ei ole mahdollista Wilman kautta, niin huoltaja täyttää sähköisen peruskouluun ilmoittautumislomakkeen.

Mikkelin kaupungin osoittaman lähikoulun voi tarkistaa kotiosoitteen perusteella Koulut ja oppilasalueet

https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/kartat-ja-mittaus/kartasto-ja-paikkatietopalvelut/karttalinkit