Koulukuljetus

Mikkelin kaupungin Kyytineuvo hoitaa keskitetysti koulumatkakuljetukset. Kasvatus- ja opetuslautakunta on vahvistanut oppaan, josta selviää kuljetuksiin liittyvät asiat.

Kuljetus myönnetään ilman hakemusta seuraavin perustein:

• jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä tai 1. – 2. luokkien oppilaan koulumatka kaupungin osoittamaan kouluun on yli kolme kilometriä

• opetustoimen järjestämässä esiopetuksessa oleva esioppilas saa koulukuljetuksen lähimpään esiopetuksen järjestämispaikkaan, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä