Aikuisten perusopetuksen päättövaihe (Otavan Opisto)

Artikkelikuva

Monikulttuurinen perusopetus

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa opiskelet peruskoulun aineita ja harjoittelet lisää opiskelutaitoja. Opinnot kestävät yhdestä kahteen lukuvuotta. Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, maantieto sekä historia ja yhteiskuntaoppi. Tavoitteena on perusopetuksen päättötodistus.

Opintojen laajuus on vähintään 46 kurssia.

Opiskelu, ruokailu koulupäivinä ja asuminen opiston asuntolassa ovat maksuttomia. Yli 17-vuotias opiskelija voi hakea kotoutumistukea tai opintotukea.

www.otavanopisto.fi/maahanmuuttajakoulutus

Toimintaohjeet

Hae aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen sähköisellä hakulomakkeella. Ensimmäinen hakukierros päättyy toukokuussa. Toinen hakukierros mahdollisille vapaille paikoille päättyy heinäkuussa.