Painotettu opetus

Artikkelikuva

Mikkelin kaupungin liikuntapainotteiset luokat on sijoitettu Kalevankankaan koululle, jossa harrastetaan monipuolisesti liikuntaa. Liikuntasuunnitelman mukaisesti oppilaat ja huoltajat saavat tiedon muun muassa liikuntapaikoista ja varustuksesta. Liikuntapainotteinen opetus alkaa 7. luokalta.

Musiikkipainotteisen opetuksen 3.–6. luokat on sijoitettu Päämajakoululle ja 7.–9. luokat Urheilupuiston koululle. Opiskelu Mikkelin kaupungin musiikkiluokalla alkaa Päämajakoulussa 3. luokalla ja jatkuu 7. luokalla Urheilupuiston koulussa perusopetuksen loppuun. Musiikkiluokkaopinnot voi aloittaa myös 7. luokalla, jos luokalla ja koulussa on tilaa, oppilas harrastaa musiikkia aktiivisesti, oppilas omaa perustiedot musiikin teoriassa ja oppilas menestyy soveltuvuuskokeessa riittävän hyvin.

Painotettuun perusopetukseen hakeudutaan oppilasvalinnan kautta. Painotetun opetuksen luokille voivat hakea kaikki Mikkelin kaupungin alueella asuvat joko monipuolisesta liikunnan tai musiikin harrastamisesta ja niiden opiskelusta innostuneet oppilaat.

Toimintaohjeet

Musiikkiluokille voidaan poikkeustapauksissa ottaa opiskelemaan oppilaita, jotka muuttavat Mikkeliin, jos musiikkiluokalla on tilaa ja oppilas on valittu jossain muualla musiikkiluokalle tai hän kykenee osoittamaan riittävät tiedot ja taidot musiikkiluokalla opiskelemiseksi.

Päämajakoulun musiikkiluokille haetaan tammikuussa ja Urheilupuiston koulun musiikkiluokille joulukuussa. Lisätietoa musiikkiluokille hakemisesta, soveltuvuuskokeista ja aikataulusta saat Päämajakoulun ja Urheilupuiston koulun verkkosivuilta.

Liikuntaluokalle valitaan oppilaat tammikuussa pidettävän soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeen järjestämisestä vastaa Kalevankankaan koulu. Tarkemmat ohjeet hakemisesta ja soveltuvuuskokeista aikatauluineen löytyvät Kalevankankaan koulun verkkosivuilla.

Verkkoasiointikanavat

Mikkelissä huoltajien, opettajien ja oppilaiden viestinnän välineenä käytetään Wilmaa.

Puhelinnumerot

Kalevankankaan koulun rehtori

Rehtori Janne Syrjäläinen

0503117525
Paikallisverkkomaksu (pvm), matkapuhelinmaksu (mpm), ulkomaanpuhelumaksu

Päämajakoulun rehtori

Päämajakoulun rehtori

0+358447942705
Paikallisverkkomaksu (pvm), matkapuhelinmaksu (mpm), ulkomaanpuhelumaksu

Urheilupuiston koulun rehtori

Urheilupuiston koulun rehtori

0+358447942776
Paikallisverkkomaksu (pvm), matkapuhelinmaksu (mpm), ulkomaanpuhelumaksu