Peruskoulut ja yleistietoa perusopetuksesta

Perusopetuslain mukaan Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Se tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuksen oppimäärä.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuus ei siis pääty 17-vuotispäivänä.

Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää yksitoista vuotta (pidennetty oppivelvollisuus). Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyttymistä, hänet voidaan tuomita sakkoon oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä.

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Asuinkunta osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan niin sanotussa lähikoulussa. Lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun, mutta subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun hänellä ei ole.

Opetus on oppilaalle maksutonta.

Ensimmäiselle luokalle haetaan tammikuun aikana ja koulunsa aloittaville oppilaille lähetetään kirje kotiin, jossa kerrotaan mihin kouluun lapsi pääsee. Muille luokille ja kesken lukuvuotta Mikkeliin muuttava oppilas ottaa ensisijaisesti yhteyttä oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin. Jos lähikoulua ei ole tiedossa, ota yhteyttä toimistosihteeri Susanna Kemiseen, puh. 040 129 4911.

Mikkelin kaupungin peruskoulut oppilasalueittain
 

Klikkaamalla koulun nimeä, pääset koulun nettisivuille.

Pohjoinen oppilasalue
Kalevankankaan koulu 1 – 9 -luokat, 576 opp.
Vanhalan koulu 1 – 6 -luokat, 57 opp.

Eteläinen oppilasalue
Anttolan yhtenäiskoulu 1 – 9 -luokat, 137 opp.
Launialan koulu 1 – 6 -luokat 103 opp.
Moision koulu 1 – 6 -luokat, 154 opp.
Olkkolan koulu 1 – 6 -luokat, 46 opp.
Tuppuralan koulu 1 – 6 -luokat, 180 opp.
Urheilupuiston koulu 7 – 9 -luokat, 416 opp.
Urpolan koulu 1 – 6 -luokat, 228 opp.+ valmistava opetus 10 opp. = 238 opp.

Itäinen oppilasalue
Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 – 9 -luokat, 147 opp.
Ihastjärven koulu 1 – 6 -luokat, 26 opp.
Lähemäen koulu 1 – 6 -luokat 326 opp.
Mikkelin Lyseon koulu 7 – 9 -luokat, 458 opp.
Peitsarin koulu 1 – 6 -luokat, 133 opp.
Päämajakoulu 1 – 6 -luokat, 351 opp.
Rahulan koulu väistötiloissa Sairilan koululla
Rouhialan koulu 1 – 2 -luokat, 73 opp.
Rämälän koulu 0 – 6 -luokat, 71 opp.
Sairilan koulu 1 – 6 -luokat, 159 opp.

Läntinen oppilasalue
Otavan koulu 1 – 6 -luokat, 173 opp.
Rantakylän yhtenäiskoulu 1 – 9 -luokat, 651 opp.

Oppilasalueiden ulkopuolelle jäävät koulut
Suomenniemen koulu 1 – 6 -luokat, 23 opp.
Ristiinan yhtenäiskoulu 1 – 9 -luokat, 417 opp.
 

Oppilasalueet kartalla

Oppilasalueet kartalla (pdf-tiedosto)

Oppilasalueet ja peruskoulut kartalla (Sovellus)