Peruskoulut ja yleistietoa perusopetuksesta

Perusopetuslain mukaan Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Se tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuksen oppimäärä.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuus ei siis pääty 17-vuotispäivänä.

Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää yksitoista vuotta (pidennetty oppivelvollisuus). Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyttymistä, hänet voidaan tuomita sakkoon oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä.

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Asuinkunta osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan niin sanotussa lähikoulussa. Lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun, mutta subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun hänellä ei ole.

Opetus on oppilaalle maksutonta.

Ensimmäiselle luokalle haetaan tammikuun aikana ja koulunsa aloittaville oppilaille lähetetään kirje kotiin, jossa kerrotaan mihin kouluun lapsi pääsee. Muille luokille ja kesken lukuvuotta Mikkeliin muuttava oppilas ottaa ensisijaisesti yhteyttä oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin. Jos lähikoulua ei ole tiedossa, ota yhteyttä toimistosihteeri Mirja Luntiseen, puh. 040 129 4911 tai mirja.luntinen(at)mikkeli.fi.

Mikkelissä koulujen ja lukion lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2019.

Mikkelin kaupungin peruskoulut oppilasalueittain
 

Klikkaamalla koulun nimeä, pääset koulun nettisivuille.

Pohjoinen oppilasalue
Kalevankankaan koulu 1 – 9 -luokat, 578 opp.
Vanhalan koulu 1 – 6 -luokat, 43 opp.

Eteläinen oppilasalue
Anttolan yhtenäiskoulu 1 – 9 -luokat, 130 opp.
Launialan koulu 1 – 6 -luokat 98 opp.
Moision koulu 1 – 6 -luokat, 135 opp.
Olkkolan koulu 1 – 6 -luokat, 42 opp.
Tuppuralan koulu 1 – 6 -luokat, 166 opp.
Urheilupuiston koulu 7 – 9 -luokat, 412 opp.
Urpolan koulu 1 – 6 -luokat, 244 opp.+ valmistava opetus 4 opp. = 248 opp.

Itäinen oppilasalue
Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 – 9 -luokat, 155 opp.
Lähemäen koulu 1 – 6 -luokat 324 opp.
Mikkelin Lyseon koulu 7 – 9 -luokat, 467 opp.
Peitsarin koulu 1 – 6 -luokat, 112 opp.
Päämajakoulu 1 – 6 -luokat, 374 opp.
Rouhialan koulu 1 – 2 -luokat, 72 opp.
Rämälän koulu 1 – 6 -luokat, 68 opp.
Sairilan koulu 1 – 6 -luokat, 150 opp.

Läntinen oppilasalue
Otavan koulu 1 – 6 -luokat, 156 opp.
Rantakylän yhtenäiskoulu 1 – 9 -luokat, 709 opp.

Oppilasalueiden ulkopuolelle jäävät koulut
Suomenniemen koulu 1 – 6 -luokat, 26 opp.
Ristiinan yhtenäiskoulu 1 – 9 -luokat, 398 opp.
 

Oppilasalueet kartalla

Oppilasalueet kartalla (pdf-tiedosto)

Oppilasalueet ja peruskoulut kartalla (Sovellus)