Luvan hakeminen

Artikkelikuva

Rakennusvalvonta myöntää rakentamisen luvat Mikkelin alueella. Palvelusta peritään rakennusvalvonnan taksan mukaiset maksut. Lisätietoja ja neuvontaa rakentamisen luvista antavat rakennustarkastajat aluejakojen mukaisesti.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksestä selviää mitä lupia hankkeellesi tarvitset. Jotkin asuinrakennuksen tai lomarakennuksen pihapiiriin rakennettavat rakennelmat kuten vaja/varasto, kesäkeittö ja grillikota tai -katos on vapautettu lupamenettelystä. Tarkista lupatarve hankkeellesi ohjelomakkeella: Ohjelomake – tarvitsenko lupaa?

Mikäli rakentamisessa on tarvetta poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. Suunnittelutarveratkaisua saatetaan tarvita, kun rakennetaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen. Kaavatilanne tulee aina tarkistaa kaupunkisuunnittelusta. 

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut käsitellään kaupunkisuunnittelu -yksikössä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/kaavoitus/poikkeaminen-ja-suunnittelutarveratkaisu

Toimintaohjeet

Kaikki rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-verkkopalvelun. Hakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti, ja lisätietoja sekä neuvontaa antavat rakennustarkastajat tapauskohtaisesti. Myös neuvontaa voi pyytää Lupapiste-palvelun kautta.

Verkkoasiointikanavat

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.