Varhaiskasvatus ja esiopetus

Ajankohtaista:

Hyvät vanhemmat
Perheiden lomat keskittyvät pääsääntöisesti kesäaikaan, jolloin myös varhaiskasvatuksessa toimitaan pienemmillä resursseilla
ja tarjotaan varhaiskasvatusta tarpeen mukaan.

Ajalla 24.6.–31.7. varhaiskasvatuksessa ovat avoinna vain ns. päivystysyksiköt. Muutama pienempi yksikkö saattaa mennä kiinni jo kesäkuun alusta. Päivystystilanteen saatte selville lapsenne varhaiskasvatusyksiköstä.

Daisy muistuttaa 1.4. ja 22.4. päivähoitotarpeen varauksista päivystyksen ajalle 24.6.–31.7. Päivystysajan varaus lukkiutuu 30.4. klo 9.00. Lukkiutumisen jälkeen voitte muuttaa ainoastaan hoitovarausten kellonaikoja, ette voi itse vaihtaa/poistaa hoitopäiviä. Näin päästään suunnittelemaan päivystykseen tarvittava henkilökuntamäärä. Mikäli teidän kuitenkin tarvitsee muuttaa päivystysajalle varattuja hoitopäiviä perustellusta syystä, olkaa yhteydessä lapsenne varhaiskasvatusyksikköön.

Pyydämme Teitä, hyvät vanhemmat, että varaisitte varhaiskasvatusta lapsellenne kesäajaksikin mahdollisimman paikkansapitävästi siten, että varhaiskasvatuksessa pystyttäisiin varaamaan ruoka ja puhtaanapito sekä henkilöstö lapsimäärän mukaisesti riittävästi, mutta ei liikaa.

Esiopetuksessa tällä hetkellä oleville lapsille on tehty esiopetusta täydentävät varhaiskasvatuspäätökset pääsääntöisesti toukokuun loppuun asti. Mikäli tarvitsette varhaiskasvatusta kesäaikana ennen kouluunlähtöä, olkaa mahdollisimman pian yhteydessä lapsenne varhaiskasvatusyksikön esimieheen, joka tekee tarvittavat jatkopäätökset. Tämän jälkeen pääsette varaamaan mahdollista varhaiskasvatusta kesäkuusta eteenpäin. Mikäli päättymispäivä on oikein, ei tarvitse erikseen täyttää irtisanomisilmoitusta.

Heinäkuu on maksuton, mikäli hoitosuhde on alkanut elokuussa 2018 ja on jatkunut keskeytymättä koko toimintakauden. Mikäli hoitosuhde on alkanut syyskuussa 2018 tai sen jälkeen, ei maksutonta kuukautta ole. Maksuihin liittyvissä asioissa voitte olla tarvittaessa yhteydessä toimistosihteereihin p. 040 129 4720 040 865 4523 ja 040 129 4941, muissa kesäajan varhaiskasvatukseen ja hoitoaikavarauksiin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä lapsenne varhaiskasvatusyksikön esimieheen.

Ystävällisin terveisin
Pirjo Vartiainen
varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatuksessa suunnitellaan ja valmistellaan syksyn 2019 lapsiryhmiä. Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku, mutta pystyäksemme muodostamaan ensi syksyn lapsiryhmät tulee varhaiskasvatushakemus tehdä sähköisen asioinnin kautta 31.3.2019 mennessä.

Uusia hakemuksia ei tarvitse täyttää lapsista, joilla on voimassa oleva varhaiskasvatuspäätös. Toiveet hoitopaikan vaihdosta tulee tehdä sähköisen asioinnin kautta. Täytä hakemus osoitteessa www.mikkeli.fi/edaisy, Daisy-tuki auttaa tarvittaessa, p. 040 755 4710. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti myös kaupungin Asiointipisteissä.

Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattoreilta, p. 044 794 5796.

Esiopetusilmoitukset on käsitelty ja huoltajille on lähetetty päätökset eDaisyyn.

Tule meille varhaiskasvatukseen töihin!
Haemme jatkuvasti henkilöstöä sekä määräaikaisiin että vakituisiin työsuhteisiin.

Ota yhteyttä palvelupäällikkö Hannele Häkkäseen puh. 040 741 7053
sähköposti: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Tai klikkaa tästä hakemaan!

Tervetuloa Mikkelin varhaiskasvatukseen. Katso video

smiley  Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus on mukana Ilo kasvaa liikkuen -hankkeessa. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä.

smiley Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) monipuolisesti. Henkilöstöä on koulutettu hyödyntämään osaamistaan lasten kanssa ja omassa työssään. Lapset kulkevat TVT-polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen opettelemalla pienin askelein käyttämään tietoteknisiä välineitä esim. tabletteja.

smileyTunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yksi varhaiskasvatuksen painopistealueista. Tarkoituksena on rohkaista lapsia aikuisen tuella itse ratkomaan erilaisia ristiriitatilanteita vuorovaikutuksen keinoin toisten tunteet huomioon ottaen. Tunne- ja vuorovaikutuskasvatukseen voi tutustua täällä  https://peda.net/mikkeli/varhaiskasvatus/tjvp

*******************************************************************

Mikkelissä tarjotaan sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Mikkelin  varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.
Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yksi painopistealueista. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä käytetään lasten tunnetaitojen vahvistamiseksi tunnetaitomateriaalia. lapsia rohkaistaan myös aikuisen tuella itse ratkomaan erilaisia ristiriitatilanteita vuorovaikutuksen keinoin toisten tunteet huomioon ottaen.

Varhaiskasvatus käyttää Daisy -asiointipalvelua. Daisynet -osiossa huoltajat varaavat ja seuraavat lastensa hoitoaikoja. eDaisy -osiossa hoidetaan sähköinen asiointi esim. hakemukset ja niihin tehtävät muutokset. Hoitoaikavaraukset mahdollistavat mm. henkilöstön tehokkaan työvuorosuunnittelun, lasten päivittäisten läsnäolojen seurannan, ruokatilausten tekemisen hoitoaikavarausten pohjalta.

Mikkelissä on 23 kunnallista päiväkotia, joissa on alle 3-vuotiaiden, 3–5-vuotiaiden, 1–5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten lasten ryhmiä sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten pienryhmiä. Mikkelin päiväkodeista uusin on Naisvuoren päiväkoti, joka rakennettiin 2016. Ensi vuodesta alkaen uusia päiväkoteja rakennetaan  Kalevankankaalle, Haukivuorelle, Kattilansiltaan sekä Rantakylään.

Päiväkodit ovat yleensä avoinna klo 6.30–17 välillä. Osa päiväkodeista tarjoaa lisäksi laajennettua hoitoaikaa tai ympärivuorokautista vuorohoitoa.

Mikkelissä toimii 25 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Päivähoidonohjaajat valvovat ja ohjaavat perhepäivähoitoa. Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat työskentelevät eri puolella kaupunkia.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on ”myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle” (53§ 2 momentti).Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:ssä tarkoitettu sosiaaliasiamiestoiminta on kunnassanne järjestetty osana Essoten palveluja. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on Essotessa yhdistetty. Essotessa toimii kolme sosiaali- ja potilasasiamiestä, Miia Brunou, Virpi Huuhka (puoliaikaisesti) ja Irja Tikka.

ESSOTE sosiaali-ja-potilasasiamies esite 082018

Asiakaskyselyn tulokset Varhaiskasvatuksen Daisy-palvelujen käytöstä