Varhaiskasvatus ja esiopetus

Artikkelikuva

Ajankohtaista:

Varhaiskasvatuksen kysely:
Itäisen alueen päiväkotiratkaisut lähivuosina

Hyvät lasten huoltajat,
tämän kyselyn kohderyhmä on Mikkelin itäisen alueen lasten huoltajat.

Mikkelin kaupungin itäiselle alueelle suunnitellaan uusia päiväkotiratkaisuja lähivuosina. Suunnitelma voi toteutua aikaisintaan elokuussa 2022. Tässä kyselyssä itäisellä alueella tarkoitetaan Tupalan, Oravinmäen, Peitsarin, Launialan, Tuppuralan, Graanin ja Visulahden kaupunginosia. Alueella toimivat nykyisin Peitsarin päiväkoti, Launialan päiväkoti, Tikanpellon päiväkoti ja Oravanpesän päiväkoti sekä ryhmäperhepäiväkodit Untuvikot ja Peipposet.

Kaupungin tilapalvelut on laatinut hankesuunnitelman uudesta Tikanpellon päiväkodista. Hankesuunnitelmaan on kirjattu eri vaihtoehtoja. Tässä kyselyssä tuodaan esille seuraavat kolme vaihtoehtoa:

1. vaihtoehto: Alueelle rakennetaan uusi Tikanpellon päiväkoti, jossa olisi paikkoja 117 lapselle. Uuteen päiväkotiin yhdistyisivät Tikanpellon, Launialan ja Oravanpesän päiväkodit sekä Untuvikot ja Peipposet -ryhmikset.

2. vaihtoehto: Launialan koulu lakkautetaan ja koulun tiloihin remontoidaan päiväkoti, jossa olisi paikkoja 200 lapselle. Tähän päiväkotiin yhdistyisivät Peitsarin, Tikanpellon, Launialan ja Oravanpesän päiväkodit sekä Untuvikot ja Peipposet -ryhmikset.

3. vaihtoehto: Peitsarin vanhan koulun tontille rakennetaan uusi koulu ja sen yhteyteen uusi Peitsarin päiväkoti. Päiväkodissa olisi paikkoja 200 lapselle. Vanha Peitsarin päiväkoti puretaan ja uuteen päiväkotiin yhdistyisivät Peitsarin, Tikanpellon, Launialan ja Oravanpesän päiväkodit sekä Untuvikot ja Peipposet -ryhmikset.

Tämän kyselyn tulokset otetaan huomioon lapsivaikutusten arvioinnissa ja päätöksenteossa.

Kyselyn vastausaika on 16.10. – 3.11.2020.
Sähköiseen kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä

https://link.webropolsurveys.com/S/C37A3F1B4AA94E17

Varhaiskasvatuspalvelut kiittää vastauksestanne.

 

 

Tule meille varhaiskasvatukseen töihin!

Haemme jatkuvasti henkilöstöä sekä määräaikaisiin että vakituisiin työsuhteisiin.

Ota yhteyttä palvelupäällikkö Leila Korhoseen puh. 040 741 7053
sähköposti: etunimi.sukunimi@sivistys.mikkeli.fi

Klikkaa tästä hakemaan!

Tervetuloa Mikkelin varhaiskasvatukseen. Katso video

Made in Mikkeli – varhaiskasvatuksen brändityö (pdf)

smiley  Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus on mukana Ilo kasvaa liikkuen -hankkeessa. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä.

smiley Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) monipuolisesti. Henkilöstöä on koulutettu hyödyntämään osaamistaan lasten kanssa ja omassa työssään. Lapset kulkevat TVT-polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen opettelemalla pienin askelein käyttämään tietoteknisiä välineitä esim. tabletteja.

 

 

smileyTunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yksi varhaiskasvatuksen painopistealueista. Tarkoituksena on rohkaista lapsia aikuisen tuella itse ratkomaan erilaisia ristiriitatilanteita vuorovaikutuksen keinoin toisten tunteet huomioon ottaen. Tunne- ja vuorovaikutuskasvatukseen voi tutustua täällä  https://peda.net/mikkeli/varhaiskasvatus/tjvp

*******************************************************************
Mikkelissä tarjotaan sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta.
Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Mikkelin  varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.
Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yksi painopistealueista. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä käytetään lasten tunnetaitojen vahvistamiseksi tunnetaitomateriaalia. lapsia rohkaistaan myös aikuisen tuella itse ratkomaan erilaisia ristiriitatilanteita vuorovaikutuksen keinoin toisten tunteet huomioon ottaen.

Varhaiskasvatus käyttää Daisy -asiointipalvelua. Daisynet -osiossa huoltajat varaavat ja seuraavat lastensa hoitoaikoja. eDaisy -osiossa hoidetaan sähköinen asiointi esim. hakemukset ja niihin tehtävät muutokset. Hoitoaikavaraukset mahdollistavat mm. henkilöstön tehokkaan työvuorosuunnittelun, lasten päivittäisten läsnäolojen seurannan, ruokatilausten tekemisen hoitoaikavarausten pohjalta.

Mikkelissä on 23 kunnallista päiväkotia, joissa on alle 3-vuotiaiden, 3–5-vuotiaiden, 1–5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten lasten ryhmiä sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten pienryhmiä. Mikkelin päiväkodeista uusimmat ovat  Kalevankankaan ja Haukivuorella Nuppulan päiväkodit. Uusia päiväkoteja rakennetaan myös Kattilansiltaan sekä Rantakylään.

 

Päiväkodit ovat yleensä avoinna klo 6.30–17 välillä. Osa päiväkodeista tarjoaa lisäksi laajennettua hoitoaikaa tai ympärivuorokautista vuorohoitoa.

Mikkelissä toimii omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia. Päivähoidonohjaajat valvovat ja ohjaavat perhepäivähoitoa. Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat työskentelevät eri puolella kaupunkia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä
Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on ”myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle” (53§ 2 momentti).Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:ssä tarkoitettu sosiaaliasiamiestoiminta on kunnassanne järjestetty osana Essoten palveluja. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on Essotessa yhdistetty.

ESSOTE sosiaali-ja-potilasasiamies esite 082018