Varhaiskasvatus ja esiopetus

Artikkelikuva

Ajankohtaista:
Tiedote huoltajille
Mikkelin kaupunki aloittaa tulorekisteritietojen käytön vuoden 2020 alusta.
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajilla ja muilla suorituksen maksajilla on velvollisuus ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja etuuksista tulorekisteriin. Vastuuviranomainen on verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus alkaa hakea asiakasmaksun määrittelemistä varten tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 alkaen ja eläke- ja etuustietoja 1.1.2021 lähtien.

Palkkatietojen toimittaminen: mikäli perheellä ei ole muita kuin palkkatuloja, perhe ilmoittaa hakemuksella, että palkkatiedot tarkastetaan tulorekisteristä.

Palveluseteliin liittyvät palkkatiedot on toistaiseksi toimitettava tuloselvityslomakkeen kautta, niitä ei voi hakea tulosrekisteristä.

Muut tulot kuin palkkatiedot: Huoltaja täyttää eDaisyn tuloselvityslomakkeen ja lisää hakemukseen tarvittavat liitteet. Näitä erikseen ilmoitettavia tuloja ovat: Kelan maksamat etuudet ja eläkkeet 2021 vuoden alkuun asti, yrittäjän tulot, metsätulot, pääomatulot, vuokratulot, elatusmaksut, ansiopäiväraha, aikuiskoulutustuki, kuntoutusraha sekä tapaturmavakuutuksen päivä- ja haittaraha. Voimme myös joutua kysymään tarkentavia tietoja henkilön palkka- ja työsuhdetietoihin. Tämä johtuu joko siitä, että työnantajasi ei ole ilmoittanut tulorekisteriin tietoja, tai siitä, että tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Tutustu tarkemmin tulorekisterin nettisivulla: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yksityishenkilöt

Lisätietoja: Susanna Koistinen p. 040 865 4523 ja Sirpa Laaksonen p. 040 129 4720

Ystävällisin terveisin varhaiskasvatuksen laskutustiimi

Katso tarkempia ohjeita esiopetukseen ilmoittautumisesta  esiopetuksen sivulta.

Tule meille varhaiskasvatukseen töihin!

Haemme jatkuvasti henkilöstöä sekä määräaikaisiin että vakituisiin työsuhteisiin.

Ota yhteyttä palvelupäällikkö Leila Korhoseen puh. 040 741 7053
sähköposti: etunimi.sukunimi@sivistys.mikkeli.fi

Klikkaa tästä hakemaan!

Tervetuloa Mikkelin varhaiskasvatukseen. Katso video

Made in Mikkeli – varhaiskasvatuksen brändityö (pdf)

smiley  Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus on mukana Ilo kasvaa liikkuen -hankkeessa. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smiley Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) monipuolisesti. Henkilöstöä on koulutettu hyödyntämään osaamistaan lasten kanssa ja omassa työssään. Lapset kulkevat TVT-polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen opettelemalla pienin askelein käyttämään tietoteknisiä välineitä esim. tabletteja.

smileyTunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yksi varhaiskasvatuksen painopistealueista. Tarkoituksena on rohkaista lapsia aikuisen tuella itse ratkomaan erilaisia ristiriitatilanteita vuorovaikutuksen keinoin toisten tunteet huomioon ottaen. Tunne- ja vuorovaikutuskasvatukseen voi tutustua täällä  https://peda.net/mikkeli/varhaiskasvatus/tjvp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************
Mikkelissä tarjotaan sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Mikkelin  varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.
Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yksi painopistealueista. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä käytetään lasten tunnetaitojen vahvistamiseksi tunnetaitomateriaalia. lapsia rohkaistaan myös aikuisen tuella itse ratkomaan erilaisia ristiriitatilanteita vuorovaikutuksen keinoin toisten tunteet huomioon ottaen.

Varhaiskasvatus käyttää Daisy -asiointipalvelua. Daisynet -osiossa huoltajat varaavat ja seuraavat lastensa hoitoaikoja. eDaisy -osiossa hoidetaan sähköinen asiointi esim. hakemukset ja niihin tehtävät muutokset. Hoitoaikavaraukset mahdollistavat mm. henkilöstön tehokkaan työvuorosuunnittelun, lasten päivittäisten läsnäolojen seurannan, ruokatilausten tekemisen hoitoaikavarausten pohjalta.

Mikkelissä on 23 kunnallista päiväkotia, joissa on alle 3-vuotiaiden, 3–5-vuotiaiden, 1–5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten lasten ryhmiä sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten pienryhmiä. Mikkelin päiväkodeista uusimmat ovat  Kalevankankaan ja Haukivuorella Nuppulan päiväkodit. Uusia päiväkoteja rakennetaan myös Kattilansiltaan sekä Rantakylään.

Päiväkodit ovat yleensä avoinna klo 6.30–17 välillä. Osa päiväkodeista tarjoaa lisäksi laajennettua hoitoaikaa tai ympärivuorokautista vuorohoitoa.

Mikkelissä toimii omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia. Päivähoidonohjaajat valvovat ja ohjaavat perhepäivähoitoa. Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat työskentelevät eri puolella kaupunkia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä
Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on ”myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle” (53§ 2 momentti).Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:ssä tarkoitettu sosiaaliasiamiestoiminta on kunnassanne järjestetty osana Essoten palveluja. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on Essotessa yhdistetty.

ESSOTE sosiaali-ja-potilasasiamies esite 082018