Esiopetus

Lain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään perusopetukselle määriteltyinä arkipäivinä, mutta esiopetus päättyy aina 31.5. Toimintaa ohjaavat valtakunnallinen esiopetussuunnitelman perusteet ja Mikkelin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat sijoittua päiväkodin esiopetusryhmään tai pienryhmään.

Esiopetus pyritään järjestämään lähipalveluperiaatteella ja yhteistyössä lapsen tulevan koulun kanssa. Mikäli matka lähimpään kaupungin järjestämään esiopetuspaikkaan on yli kolme kilometriä järjestetään lapselle kuljetus (Kh §368, 7.8.2006). Huoltajat ilmoittavat lapsen kuljetustarpeen tehdessään sähköisen esiopetusilmoituksen eDaisyssa. Lisäksi kuljetusta voidaan hakea erilisellä kuljetushakemuksella mikäli matka lapsen ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Ensisijaisesti esiopetukseen siirtymiseen käytetään julkisia kulkuneuvoja. Matkan järjestäminen ei koske päivähoitoon osallistuvia lapsia.

Toimintaohjeet

Mikkelissä esiopetukseen ilmoittaudutaan joulukuussa sähköisessä eDaisy-asioinnissa. Jokaisesta lapsesta tehdään oma lmoitus. Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla, tarvittaessa ilmoituslomakkeen voi täyttää asiointipisteiden päätteillä. Esiopetuksen ilmoittautumisen yhteydessä kysytään myös kuljetustarve.

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta haetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon ja tulojen mukainen asiakasmaksu. Esiopetusaika on maksuton.

Perheelle lähetetään päätös esiopetuspaikasta ja mahdollisesta varhaiskasvatuspaikasta maaliskuun loppuun mennessä.

 

Ohjeistusta ilmoituksen/hakemuksen täyttämiseen

1. Perustiedot
Lapsen henkilötiedot: Lapsen koko virallinen nimi. Osoite -kohtaan lapsen tämän hetkinen osoite. 
Puhelinnumero -kohtaan merkitään numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin.
Lapsen terveydentila:  Lapsen terveydentila, allergiat ym. lapsen mahdollinen tuen tarve merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot lapsen tuen tarpeesta voidaan lisätä tähän liitteeksi tai toimittaa päivähoidon palvelukoordinaattorille os. Maaherrankatu 9-11, 3 krs, 50100 Mikkeli.
Huoltajien henkilötiedot: Ensisijainen huoltaja on se, kuka on kirjautunut verkkopankkitunnuksilla. Sama huoltaja merkitään perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot: Täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.
Valitaan huoltajan työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kellonaika muodossa 08:00 – 16:00.
2. Päivähoitotiedot

3. Tuloselvitys 
Tulotietoliitteet lisätään valitsemalla uusi rivi. Alasvetovalikosta valitaan sopiva tulotyyppi ja lisää liite -kohdasta lisätään esim. omalle koneelle skannattu liite. Valitsemalla uusi rivi voidaan lisätä tarvittu määrä liitteitä.
Samoin tehdään vähennystyyppi -kohdassa.
4. Yrittäjän tulotiedot
Täytetään lisää yritys -valikkoon pyydetyt tiedot.
5. Muut tiedot
Lisätään perheen muut alle 18-vuotiaat lapset, koska perheen koko vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. Uusi rivi -kohdasta saadaan lisärivejä.
Sitoumukset: Sitoumukset -kohdassa hyväksytään sähköinen tiedoksianto. 

Palvelukoordinaattori ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin lapsen sijoituspäätöstä valmisteltaessa.

 

Toimipisteet

Emolan päiväkoti

Emolan päiväkodissa on kolme lapsiryhmää.

Kaarisillan päiväkoti

Kaarisillan päiväkodissa on kaksi hoitoryhmää ja esiopetusryhmä.

Kalevankankaan päiväkoti

Kalevankankaan päiväkodissa on kahdeksan ryhmää 1–6-vuotiaille.

Naisvuoren päiväkoti

Naisvuoren päiväkoti on n. 138 paikkainen päiväkoti, jossa on laajennettu aukioloaika klo 6-20, tarvittaessa klo 22.

Otavan päiväkoti

Otavan päiväkodissa on viisi lapsiryhmää.

Peitsarin päiväkoti

Peitsarin päiväkoti tarjoaa 1-6-vuotiaille lapsille varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Päiväkoti Lähemäen lastentalo

Lähemäen Lastentalossa on kahdeksan päiväkotiryhmää 1-6-vuotiaille.

Rantakylän päiväkoti

Rantakylän päiväkodissa toimii kaksi päiväkotiryhmää ja kaksi esiopetusryhmää.

Sannan päiväkoti

Sannan päiväkodissa on kaksi päiväkotiryhmää ja yksi esiopetusryhmä.

Suksimäen päiväkoti

Suksimäen päiväkodissa on kaksi päiväkotiryhmää ja esiopetusryhmä.

Tikanpellon päiväkoti

Tikanpellon päiväkodissa on kolme päiväkotiryhmää ja esipetusryhmä.

Tuukkalan päiväkoti

Tuukkalan päiväkodin on kaksi päiväkotiryhmää ja esiopetusryhmät päiväkodin ja Moision koulun tiloissa.

Valkosenmäen päiväkoti

Valkosenmäen päiväkodissa toimii päiväkotiryhmä ja esiopetusryhmää, joista toinen Rantakylän koulussa.

Vuoropäiväkoti Vilttihattu

Vilttihattu sjaitsee keskeisellä paikalla Nuijamiehen kaupunginosassa.

Puhelinnumerot

Päivähoidon palveluohjaus

Mikkelin kaupungin päivähoidon palveluohjaus palvelee kuntalaisia päivähoitohakuun liittyvissä asioissa.

+358447945796
Paikallisverkkomaksu (pvm), matkapuhelinmaksu (mpm), ulkomaanpuhelumaksu
paikallisverkkomaksu (pvm), matkapuhelinmaksu (mpm), ulkomaanpuhelumaksu

Aukioloajat

Ma 08:30-11:30
Ti 08:30-11:30
Ke 08:30-11:30
To 08:30-11:30
Pe 08:30-11:30