Esiopetus

Ohjeistusta ilmoituksen/hakemuksen täyttämiseen

1. Perustiedot

Lapsen henkilötiedot: Lapsen koko virallinen nimi. Osoite -kohtaan lapsen tämän hetkinen osoite.
Puhelinnumero -kohtaan merkitään numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin.
Lapsen terveydentila:  Lapsen terveydentila, allergiat ym. lapsen mahdollinen tuen tarve merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot lapsen tuen tarpeesta voidaan lisätä tähän liitteeksi tai toimittaa päivähoidon palvelukoordinaattorille os. Maaherrankatu 9-11, 3 krs, 50100 Mikkeli.
Huoltajien henkilötiedot: Ensisijainen huoltaja on se, kuka on kirjautunut verkkopankkitunnuksilla. Sama huoltaja merkitään perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot: Täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.
Valitaan huoltajan työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kellonaika muodossa 08:00 – 16:00.

2. Hoitotiedot
Esiopetus 4 tuntia päivässä on maksutonta. Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta,  tässä vinkkejä tuntirajan valintaan. Maksuluokan tuntirajoihin eivät sisälly maksuttomat esiopetustunnit.

Maksuluokka Täydentävää varhaiskasvatusta
0-35 h/kk enint. 2 h/pv 
36-85 h/kk enint. 4 h/pv 
86-120 h/kk  enint. 5 h/pv
121-150 h/kk enint. 7 h/pv 

 

3. Tuloselvitys
Tulotietoliitteet lisätään valitsemalla uusi rivi. Alasvetovalikosta valitaan sopiva tulotyyppi ja lisää liite -kohdasta lisätään esim. omalle koneelle skannattu liite. Valitsemalla uusi rivi voidaan lisätä tarvittu määrä liitteitä.
Samoin tehdään vähennystyyppi -kohdassa.

4. Yrittäjän tulotiedot
Täytetään lisää yritys -valikkoon pyydetyt tiedot.

5. Muut tiedot
Lisätään perheen muut alle 18-vuotiaat lapset, koska perheen koko vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. Uusi rivi -kohdasta saadaan lisärivejä.
Sitoumukset: Sitoumukset -kohdassa hyväksytään sähköinen tiedoksianto.

Palvelukoordinaattori ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin lapsen sijoituspäätöstä valmisteltaessa.