Esiopetus

Artikkelikuva

Hei 2014 syntyneen lapsen huoltaja!
Esiopetukseen ilmoittautuminen alkaa joulukuussa. Alla ohjeita sähköisen esiopetushakemuksen täyttämiseen.

 1. Kirjaudu pankkitunnuksilla osoitteeseen https://mikkeli.daisynet.fi/edaisy
 2. Valitse Varhaiskasvatuksen palvelut nuolivalikosta Esiopetusilmoitus -> Täytä lomake
 3. Mikäli lapsesi EI tarvitse täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, valitse vain Esiopetus. Esiopetus alkaa 12.8.2020 ja päättyy 31.5.2021. Tämä tieto löytyy myös postitse tulevasta esiopetusesitteestä.
 4. Mikäli lapsesi tarvitsee 4h/päivä kestävän esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta ennen ja/tai jälkeen esiopetusajan, valitse Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus. Esiopetusaika voi vaihdella eri yksiköissä.
 • 5-vuotiaan varhaiskasvatuspäätös on tehty 31.7.2020 saakka, joten esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.5.2021.
 • Merkitse hakemukseen täydentävän varhaiskasvatuksen alkamispäivä, joka voi olla eri kuin esiopetuksen alkamispäivä.
 • Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu. Maksuluokkaavalitessasi huomioi maksuton esiopetus 4h/päivä.
 • Alla olevassa taulukossa maksuluokat ovat kuukausitasolla ja toisessa sarakkeessa näkyy, kuinka monta tuntia kyseinen kuukausiraja on enintään päivää kohden. Hoitoaikavarauksessa voit varata eripituisia päiviä, koska tuntien kokonaismäärä ratkaisee.
Maksuluokka Täydentävää varhaiskasvatusta
0-35 h/kk           => enint. 2 h/pv 
36-85 h/kk         => enint. 4 h/pv 
86-120 h/kk      => enint. 5 h/pv
121-150 h/kk    =>

enint. 7 h/pv

 

       5. Mikäli lapsenne tarvitsee kuljetusta

 • Klikkaa hakemuksessa Kuljetuksen myöntämisperusteet, niin saat ohjeen, milloin lapsesi on oikeutettu kuljetukseen.
 • Kun koulumatkan pituus täyttyy – esiopetuksessa yli 3 kilometriä, niin valitse Kuljetustarpeeseen Kyllä ja lisää matkan pituus.
 • Määritellyn kilometrirajan alittuessa kuljetusta haetaan erillisellä lomakkeella, mikäli matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen lapsen ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen. Lomake löytyy osoitteesta https://www.mikkeli.fi/esiopetus

Esiopetuspäätökset tehdään 31.3.2020 mennessä. Mikäli lapsesi tarvitsee tämän jälkeen esim. täydentävää varhaiskasvatusta tai sen alkamispäivä muuttuu, sinun ei tule tehdä uutta hakemusta vaan yhteys esiopetuspaikan esimieheen riittää.

          Ystävällisin terveisin varhaiskasvatuspalvelut