Esiopetus

Artikkelikuva

Ohjeistusta ilmoituksen/hakemuksen täyttämiseen

1. Perustiedot

Lapsen henkilötiedot: Lapsen koko virallinen nimi. Osoite -kohtaan lapsen tämän hetkinen osoite.
Puhelinnumero -kohtaan merkitään numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin.
Lapsen terveydentila:  Lapsen terveydentila, allergiat ym. lapsen mahdollinen tuen tarve merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot lapsen tuen tarpeesta voidaan lisätä tähän liitteeksi tai toimittaa varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorille os. Maaherrankatu 9-11, 3 krs, 50100 Mikkeli.
Huoltajien henkilötiedot: Ensisijainen huoltaja on se, kuka on kirjautunut verkkopankkitunnuksilla. Sama huoltaja merkitään perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot: Täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.
Valitaan huoltajan työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kellonaika muodossa 08:00 – 16:00.

2. Hoitotiedot
Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, maksuluokkaa valitessanne huomioikaa maksuton esiopetus 4h/päivä. Tässä suuntaa antavassa ohjeessa maksuluokat ovat kuukausitasolla ja toisessa sarakkeessa osoitetaan, kuinka monta tuntia kyseinen kuukausiraja on päivää kohden. Hoitoaikavarauksessa voi tietenkin varata eripituisia päiviä, koska kokonaismäärä ratkaisee.

Maksuluokka Täydentävää varhaiskasvatusta
0-35 h/kk enint. 2 h/pv 
36-85 h/kk enint. 4 h/pv 
86-120 h/kk  enint. 5 h/pv
121-150 h/kk enint. 7 h/pv 

3. Tuloselvitys
Tulotietoliitteet lisätään valitsemalla uusi rivi. Alasvetovalikosta valitaan sopiva tulotyyppi ja lisää liite -kohdasta lisätään esim. omalle koneelle skannattu liite. Valitsemalla uusi rivi voidaan lisätä tarvittava määrä liitteitä.
Samoin tehdään vähennystyyppi -kohdassa.

4. Yrittäjän tulotiedot
Täytetään lisää yritys -valikkoon pyydetyt tiedot.

5. Muut tiedot
Lisätään perheen muut alle 18-vuotiaat lapset, koska perheen koko vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. Uusi rivi -kohdasta saadaan lisärivejä.
Sitoumukset: Sitoumukset -kohdassa hyväksytään sähköinen tiedoksianto.

Palvelukoordinaattori ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin lapsen sijoituspäätöstä valmisteltaessa.

Verkkoasiointikanavat

Mikkelin varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen DaisyNet-ohjelma. DaisyNet sisältää seuraavat toiminnot: päivittäinen yhteydenpito, lasten hoito- ja poissaolotiedot, viestinvälitys ja lupakyselyt, ilmoitustaulu, lasten hoito- ja palvelusopimusten ylläpito, lasta koskevat tiedot, kuten allergiat sekä varahakijat.