Esiopetus

Lain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään perusopetukselle määriteltyinä arkipäivinä, mutta esiopetus päättyy aina 31.5. Toimintaa ohjaavat valtakunnallinen esiopetussuunnitelman perusteet ja Mikkelin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat sijoittua päiväkodin esiopetusryhmään tai pienryhmään.

Esiopetuspaikka pyritään järjestämään lapsen tuleva koulupolku huomioiden. Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunnan (§81, 24.9.2015) päätöksellä esiopetuksessa olevalle oppilaalle myönnetään esiopetuskuljetus kaupungin osoittamaan lähiesiopetuspaikkaan, kun matkan pituus on yli 3 km tai jos se lapsen ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuisi lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Mikäli huoltaja hakee lapselleen esiopetuspaikkaa muusta kuin kaupungin osoittamasta lähiesiopetuspaikasta ei kaupunki järjestä eikä korvaa kuljetuksia.

Ensisijaisesti käytetään julkisia kulkuneuvoja.

Vuorohoitoyksiköihin Saksalaan ja Vilttihattuun ei järjestetä esiopetuskuljetuksia.

Kuljetuksen järjestäminen ei koske esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia. Lapsen hoitoon viemisestä ja hakemisesta vastaavat huoltajat tai heidän valtuuttamansa täysi-ikäinen saattaja.

Toimintaohjeet

Mikkelissä esiopetukseen ilmoittaudutaan joulukuussa sähköisessä eDaisy-asioinnissa. Jokaisesta lapsesta tehdään oma ilmoitus. Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla, tarvittaessa ilmoituslomakkeen voi täyttää asiointipisteiden päätteillä. Esiopetuksen ilmoittautumisen yhteydessä kysytään myös kuljetustarve.

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta haetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon ja tulojen mukainen asiakasmaksu. Esiopetusaika on maksuton.

Perheelle lähetetään päätös esiopetuspaikasta ja mahdollisesta varhaiskasvatuspaikasta maaliskuun loppuun mennessä.

Ohjeistusta ilmoituksen/hakemuksen täyttämiseen

1. Perustiedot

Lapsen henkilötiedot: Lapsen koko virallinen nimi. Osoite -kohtaan lapsen tämän hetkinen osoite.
Puhelinnumero -kohtaan merkitään numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin.
Lapsen terveydentila:  Lapsen terveydentila, allergiat ym. lapsen mahdollinen tuen tarve merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot lapsen tuen tarpeesta voidaan lisätä tähän liitteeksi tai toimittaa päivähoidon palvelukoordinaattorille os. Maaherrankatu 9-11, 3 krs, 50100 Mikkeli.
Huoltajien henkilötiedot: Ensisijainen huoltaja on se, kuka on kirjautunut verkkopankkitunnuksilla. Sama huoltaja merkitään perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot: Täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.
Valitaan huoltajan työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kellonaika muodossa 08:00 – 16:00.

2. Hoitotiedot
Esiopetus 4 tuntia päivässä on maksutonta. Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta,  tässä vinkkejä tuntirajan valintaan. Maksuluokan tuntirajoihin eivät sisälly maksuttomat esiopetustunnit.

Maksuluokka Täydentävää varhaiskasvatusta
0-35 h/kk enint. 2 h/pv 
36-85 h/kk enint. 4 h/pv 
86-120 h/kk  enint. 5 h/pv
121-150 h/kk enint. 7 h/pv 

 

3. Tuloselvitys
Tulotietoliitteet lisätään valitsemalla uusi rivi. Alasvetovalikosta valitaan sopiva tulotyyppi ja lisää liite -kohdasta lisätään esim. omalle koneelle skannattu liite. Valitsemalla uusi rivi voidaan lisätä tarvittu määrä liitteitä.
Samoin tehdään vähennystyyppi -kohdassa.

4. Yrittäjän tulotiedot
Täytetään lisää yritys -valikkoon pyydetyt tiedot.

5. Muut tiedot
Lisätään perheen muut alle 18-vuotiaat lapset, koska perheen koko vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. Uusi rivi -kohdasta saadaan lisärivejä.
Sitoumukset: Sitoumukset -kohdassa hyväksytään sähköinen tiedoksianto.

Palvelukoordinaattori ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin lapsen sijoituspäätöstä valmisteltaessa.