Yksityinen varhaiskasvatus

Mikkelin kaupungissa toimii yksityisiä päiväkoteja, joiden toiminnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Mikkelin kaupungin palvelukoordinaattorit ohjaavat ja valvovat yksityisten päiväkotien toimintaa.

Päiväkotihoidossa on käytössä palveluseteli. Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatusoikeuden piirissä vanhempainrahakauden päätyttyä oleville lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai joiden hoitamiseksi ei makseta lasten kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle. Yksityisen päiväkodin asiakasmaksu vastaa kunnallista asiakasmaksua lisättynä yksityisen päiväkodin omavastuulisällä.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on ”myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle” (53§ 2 momentti).

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:ssä tarkoitettu sosiaaliasiamiestoiminta on kunnassanne järjestetty osana Essoten palveluja. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on Essotessa yhdistetty. Essotessa toimii kolme sosiaali- ja potilasasiamiestä, Miia Brunou, Virpi Huuhka (puoliaikaisesti) ja Irja Tikka.
ESSOTE sosiaali-ja-potilasasiamies esite 082018