Yksityinen päiväkotihoito

Mikkelin kaupungissa toimii yksityisiä päiväkoteja, joiden toimintaa kaupunki valvoo. Toiminnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Päiväkotihoidossa on käytössä palveluseteli.

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatusoikeuden piirissä vanhempainrahakauden päätyttyä oleville lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai joiden hoitamiseksi ei makseta lasten kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle. Yksityisen päiväkodin asiakasmaksu vastaa kunnallista asiakasmaksua lisättynä yksityisen päiväkodin omavastuulisällä.