Yksityinen päiväkotihoito

Artikkelikuva

Mikkelin kaupungissa toimii yksityisiä päiväkoteja, joiden toiminnassa noudatetaan kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia sekä muita ohjeistuksia.

Päiväkotihoidossa on käytössä palveluseteli. Yksityisen päiväkodin varhaiskasvatuksen palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatusoikeuden piirissä vanhempainrahakauden päätyttyä oleville lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai joiden hoitamiseksi ei makseta lasten kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea.

Yksityiset päiväkodit noudattavat yksityisen päiväkodin varhaiskasvatuksen palvelusetelikäsikirjaa. Tämän lisäksi jokainen päiväkoti laatii omavalvontasuunnitelman, joka on julkisesti nähtävillä.

Mikkelin kaupungin palvelukoordinaattorit ohjaavat ja valvovat yksityisten päiväkotien toimintaa.

Yksityisten päiväkotien käytettävissä on joko Mikkelin kaupungin tai yksikön oman varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) palvelut. Veot toimivat asiantuntijoina lapsen yksilöllisen tarpeen tunnistamisessa, tukitoimien suunnittelussa ja arvioinnissa. Lisäksi veot osallistuvat tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön.

Mikäli lapsen erityinen tuki edellyttää huomattavia muutoksia päiväkodin toimintaympäristössä ja henkilökohtaisen avustajan tukea hänen ryhmässä toimimisen mahdollistamiseksi, keskustellaan lapsen siirtymisestä kunnalliseen varhaiskasvatukseen päiväkodin johtajan/ lastentarhanopettajan/ yksikön ja kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja vanhempien kanssa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä
Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on ”myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle” (53§ 2 momentti).

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:ssä tarkoitettu sosiaaliasiamiestoiminta on kunnassanne järjestetty osana Essoten palveluja. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on Essotessa yhdistetty.

ESSOTE sosiaali-ja-potilasasiamies esite 082018

Toimintaohjeet

Hae lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella. Tee palvelusopimus yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa. Hae palveluseteliä eDaisy asioinnissa. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla ja tee jokaisesta lapsesta oma hakemus.