Yksityisen päiväkodin varhaiskaskasvatuksen palveluseteli

Yksityisen päiväkodin varhaiskasvatuksen palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatusoikeuden piirissä vanhempainrahakauden päätyttyä oleville lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai joiden hoitamiseksi ei makseta lasten kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle. Palvelusetelijärjestelmässä asiakasmaksuun sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta annettua lakia. Kaupunki määrittelee palveluseteliasiakkaan omavastuun eli asiakasmaksun, minkä lisäksi palveluntuottaja voi periä itse määrittelemänsä omavastuulisän.

Yksityisiin päiväkoteihin haetaan kunkin päiväkodin omalla varhaiskasvatushakemuksella.

Palvelusetelin myöntämisperusteet

Palveluseteli myönnetään aina lapsen nimellä ja lapsella voi olla voimassa vain yksi palveluseteli kerrallaan.

Ennen kuin lapsi aloittaa yksityisessä päiväkodissa, huoltaja ja palveluntuottaja laativat yhdessä palvelusopimuksen. Sen jälkeen huoltaja hakee yksityisen päiväkodin varhaiskasvatuksen palveluseteliä eDaisy -asioinnissa. Mahdolliset hoidontarpeen muutokset ilmoitetaan uudella palvelusopimuksella.

Päätös palvelusetelin myöntämisestä ja sen arvosta toimitetaan huoltajalle eDaisy-asioinnissa ja päiväkotiin salattuna sähköpostina.

Tästä linkistä pääset sähköiseen hakemukseen. Hakemuksen voi täyttää myös kaupungin asiointipisteessä. Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla.

Tässä kuva eDaisyn sähköisestä asioinnista, jossa teette hakemuksen ja näette lastanne koskevat päätökset. Palveluseteliasiakkaita koskevat vain palvelusetelihakemus sekä tulotietoilmoitus.

1. Klikkaa Varhaiskasvatuksen palvelut -nuolivalikko auki, valitse sieltä palvelusetelihakemus tai tuloselvitys ja klikkaa Täytä lomake.
Täytä kaikki tiedot, mutta etenkin punaisella tähdellä merkityt kohdat ja klikkaa lopuksi Lähetä. Ohjelma tallentaa hakemuksen/ilmoituksen automaattisesti.

 

Jokaisesta lapsesta tehdään oma palvelusetelihakemus.

1. Perustiedot

Lapsen henkilötiedot: Lapsen koko virallinen nimi. Lapsen tämänhetkinen osoite. Merkitse lisätiedot-kohtaan mikäli lapsen tiedot ovat muuttumassa hakuprosessin aikana.
Lapsen puhelinnumero on numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin.
Lapsen terveydentila: Lapsen mahdollinen erityistuen tarve merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot lapsen erityistuen tarpeesta voidaan toimittaa lisäämällä ne liitteeksi sähköisesti.
Huoltajien henkilötiedot: Ensisijainen huoltaja on se, kuka on kirjautunut verkkopankkitunnuksilla. Sama huoltaja merkitään perheen kaikkien lasten hakemuksiin. Hakemuksessa kysytään ensin huoltajuudesta, suhteesta lapsen toiseen biologiseen vanhempaan. Sen jälkeen kysytään asuuko ensisijainen huoltaja samassa osoitteessa toisen henkilön kanssa. Samassa taloudessa asuvan puolison /avopuolison tiedot täytetään kuten 1. huoltajan tiedot. Tämän jälkeen täytetään toisen biologisen vanhemman tiedot.

2. Hoitotiedot

Hoitopaikka-valikosta valitaan lapsen hoitopaikka.
Hakemuksen perusteeksi valitaan työ, opiskelu tai kuvaile muu syy.
Valitaan joko kokopäivähoito, joka on yli viisi tuntia päivässä tai osapäivähoito, joka on enintään viisi tuntia päivässä. Valitaan palvelutarpeeseen liittyvä palveluseteli alasvetovalikosta.

3. Tuloselvitykset

Rastita sopivat vaihtoehdot, voit valita useaman vaihtoehdon. Jos valitset Sitoudun maksamaan korkeimman… niin sinulle ei tule näkyviin mitään tuloselvitykseen liittyvää.
Jos haluaa toimittaa tulotiedot, ne tulee liittää tiedostoina.

5. Muut tiedot -välilehti

Lisää perheen muut alle 18-vuotiaat lapset, koska perheen koko vaikuttaa hoitomaksuun. Nimi -kohdan vieressä olevasta plus -merkistä saa tarvittaessa lisärivejä.

Sitoumukset -välilehdellä hyväksytään sähköinen tiedoksianto.

Tämän jälkeen paina kohdasta lähetä, hakemus tallentuu automaattisesti. Päätöksestä tulee sähköinen ilmoitus huoltajan antamaan sähköpostiosoitteeseen ja se näkyy huoltajan eDaisyssa.