Ilmasto-hankkeet

Artikkelikuva

Ilmastopolku-hanke on aloitettu lokakuussa 2021 ja se kestää kesään 2022 saakka. Ilmastopolkua toteutetaan Ympäristöministeriön valtionavustuksella ja omarahoitusosuus tulee Mikkelin seudun kehittämisrahastosta.  

• Perustetaan nettipohjainen ilmastopolku (verkkosivusto), johon kootaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä kuntien hiilineutraalisuustavoitteiden edistämisessä.
• Arvioidaan erilaisten käytäntöjen / ratkaisujen / toimenpiteiden / hankintojen ilmastovaikutukset siten, että ilmastopolku -verkkosivustolle koottua aineistoa on mahdollista käyttää päätöksenteon tukena.
• Edistetään ilmastokasvatusta Mikkelin seudun kunnissa.


Loppuvuodesta 2019 alkanut Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hanke päättyi vuoden 2021 lopussa.

Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto Etelä-Savon maakuntaliiton valvonnassa. Muita rahoittajia olivat Mikkelin seudun kehityshankerahasto, Suur-Savon sähkö, Etelä-Savon Energia, Metsäsairila Oy ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut. Hankkeessa oli mukana Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.

Hankkeen tavoitteena oli:

• Edistää ilmastotyötä Mikkelin seudun kunnissa laajapohjaisella yhteistyöllä. 
• Tuottaa ja kokoaa ajantasaista tietoa kasvihuonekaasupäästöistä, nieluista, ilmastotoimista sekä kehittämis- ja rahoitusmahdollisuuksista.
• Perustaa ilmastopolun, joka toimii ilmastokasvatuksen välineenä koululaisille ja muille kiinnostuneille kuntalaisille.  
• Kehittää seudun ilmastotyön tilannekuvaa ja tulevaisuusnäkymiä, joiden pohjalta laatii seudun kunnille ilmasto-ohjelmat osaksi seudullista kokonaisuutta. 

Hankkeen päättäneen ilmasto- ja energiaseminaarin aineisto:

Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmat
Kaukolämmön tuotantomuodot sekä biokaasun käytön tulevaisuus
Ilmastovaikutusten vähentämisen mahdollisuudet jätehuollossa
Kuntien energiatehokkuussopimukset
Maankäytön suunnittelun ilmastonäkökohdat
Puurakentaminen, esimerkkinä Hirvensalmen hirsirakenteinen päiväkoti
Luontomatkailun edistäminen Puumalassa
Ilmastonäkökulman huomioiminen kunnan hankinnoissa
Kuntien ilmastotoimien rahoitusmahdollisuudet ja kuntien ilmastotyön edistäminen Etelä-Savossa