Ilmastotyö

Artikkelikuva

Lausuntopyyntö ilmasto-ohjelmista  

Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ilmasto-ohjelmat ovat luonnosvaiheessa. Luonnokset esiteltiin Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle 21.4.2021. Ohjelmaluonnokset ovat ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti verkossa yleisesti nähtävillä, ja niitä voi kommentoida 7.6.2021 saakka. Lisäksi Hirvensalmen, Juvan ja Puumalan ohjelmat ovat tällä hetkellä työstettävinä kyseisissä kunnissa. 

Ilmasto-ohjelmia on valmisteltu vuoropuhelussa kuntien viranhaltijoiden, seudun tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kunnallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Työssä on hyödynnetty Kuntaliiton, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä materiaaleja. Aiheesta on järjestetty avoimia kuntakohtaisia ilmastotapaamisia ja ilmastokysely, johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä. 

Ilmasto-ohjelmien tarkoitus on tarjota koottu ilmastonäkökulma kuntien strategiatyön tueksi, määritellä kuntakohtaiset ilmastotavoitteet ja tukea kuntien ilmastotyötä yksityiskohtaisilla toimenpide-esityksillä. Ohjelmat on laadittu vuosille 2021-2031.

Lausuntoja voivat antaa yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt. Lausunnot pyydetään lähettämään 7.6.2021 mennessä osoitteeseen ymparistopalvelut@mikkeli.fi. Lausuntoon tulee merkitä sen antaja ja minkä kunnan ohjelmaa lausunto koskee. Lausuntojen jälkeen Ympäristöpalvelut muokkaa ohjelmia, jonka jälkeen niiden käsittely jatkuu kuntakohtaisesti. Lopuksi ohjelmat etenevät kuntien luottamuselinten käsittelyyn.

Lisätietoja ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, puh. 044 794 4715 / hanna.pasonen@mikkeli.fi 

Kangasniemen ilmasto-ohjelma 2021-2031, luonnos 
Mikkelin ilmasto-ohjelma 2021-2031, luonnos 
Mäntyharjun ilmasto-ohjelma 2021-2031, luonnos 
Pertunmaan ilmasto-ohjelma 2021-2031, luonnos