Kalastusluvat

Mikkelin kaupungin vesialueilla ja kaupungin omistamilla vesialueilla.

Mikkeli omistaa vesialueita kaupungin alapuolisella Saimaalla ja pienillä lammilla asemakaava-alueella yhteensä n. 200 ha.

Yleiskalastusoikeudet

Jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä yhdellä vavalla. Jokaisella kalastonhoitomaksun maksaneella ja alle 18-vuotiaalla tai 65 vuotta täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekaslastusta yhdellä vieheellä. Yleiskalastusoikeudet eivät kuitenkaan ole voimassa ELY -keskuksen määräämillä kieltoalueilla.

Kaupungin kalastuslupa

Kattilanlahti, Pursialanlahti, Hanhilampi, Kalevanlammet, Laihalampi, Likolammen eteläosa, Pankalampi ja Särkilampi ovat vesialueita, joilla saa kalastaa vain ongella tai vieheellä.

Alapuoliselle Saimaalle myydään kalastuslupia ja kalastusluvan voi lunastaa kaupungin virastotalon (Maaherrankatu 9-11) asiointipisteestä, josta on saatavana myös kartta kaupungin omistamista vesialueista.

Pyydysmerkkejä myydään enintään 5 yksikköä/henkilö. Pyydysten merkinnässä noudatetaan kalastuslain 48 §:n ja kalastusasetuksen (379/2015) 7 §:n määräyksiä. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151360

Kalastusta koskevia päätöksiä

Kuhan alamitta on Mikkelin kalastusalueen päätöksellä 45 cm. Alueella on voimassa solmuvälirajoitus, josta saa kartan asiointipisteestä.

Teknisen lautakunnan hyväksymät pyydysten hinnat

  Kaupunkilainen Ulkopuolinen
Katiska 2,00 €/0,5 yksikköä 4,00 €/0,5 yksikköä
Verkko
< 3 m x 30 m
> 3 m x 30 m
> 3 m x 60 m
 
3,50 €/1 yksikkö
7,00 €/2 yksikköä
13,50 €/4 yksikköä
 
7,00 €/1 yksikkö
13,50 €/2 yksikköä
27,00 €/4 yksikköä
Merta 2,00 €/1 yksikkö 4,00 €/1 yksikkö
Paunetti
alle 1,5 m
 
3,50 €/2 yksikköä
 
7,00 €/2 yksikköä
Rysä
1,5 m
 
3,50 €/2 yksikköä
 
7,00 €/2 yksikköä
Pitkäsiima
enint. 100 koukkua
 
3,50 €/2 yksikköä
 
7,00 €/2 yksikköä
Tuulastus 3,50 €/lupa 4,00 €/lupa
Uistin/virvelöinti 3,50 €/lupa 4,00 €/lupa
Iskukoukut Käyttö kielletty!  

 

Pilkki- ja rantaongintakilpailuihin tarvitaan lupa. Luvan hinta 0,20 € / kilpailija, jota ei kuitenkaan peritä kaupungissa toimivilta järjestäjiltä.

 

Mikkelin kalastusalueen viehelupa Mikkelin alapuolisella Saimaalla n. 1800 ha

Luvan voi lunastaa kaupungin virastotalon asiointipisteestä (Maaherrankatu 9-11) tai maksaa suoraan tilille FI57 5271 0420 4336 83.

Luvan hinta on 7 €/viehe/vuosi.

Kaupungin virastotalon asiointipisteestä on saatavana myös kartta lupa-alueesta.

Lisätiedot: Mikkelin kalatalouskeskus/ Rauno Jaatinen puh. 0400 277 688

Muut osakaskunnat

Kaupungin virastotalon asiointipiste (Maaherrankatu 9-11) myy kalastuslupia myös Sairila 1 osakaskunnan vesialueelle.

Lisätietoja kalastuslupa-asioista ja kalastonhoitomaksusta saa maa- ja metsätalousministeriön ja eräluvat.fi internet-sivuilta

www.mmm.fi/kalat

https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html