Ympäristönsuojelu

Ajankohtaiset ympäristöuutiset

27.4.2018:

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry on tehnyt aloitteen luonnonsuojelualueen perustamisesta Mikkelin kaupungin Säynätin retkeilyalueelle ja sitä ympäröivälle metsäalueelle. Mikkelin seudun ympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan eilen. Lautakunta pitää luonnonsuojelualueen perustamista Säynätin alueelle perusteltuna alueen virkistyskäyttöarvojen turvaamiseksi ja esittää, että kaupunginhallitus tekee päätöksen ls-alueen perustamisesta, minkä jälkeen kaupunki valmistelee hakemuksen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamiseksi Säynätin alueelle.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 26.4.2018: § 49 Aloite luonnonsuojelualueen perustamisesta Mikkelin kaupungin Säynätin alueelle.


25.4.2018:

Kinnin tilanneseuranta: asukastiedote sekä infosivusto julkaistu

Liittyen 7.4. Kinnin liikennepaikalla, Mäntyharjulla sattuneeseen ympäristöonnettomuuteen ja sen vaikutuksiin, VR Group on julkaissut yhteistyössä Mäntyharjun kunnan, Kouvolan kaupungin ja viranomaisten kanssa infosivuston.

Infosivusto löytyy osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni. Sivustolle on koottu ajankohtaista tietoa tapahtuneesta ja sen jälkiseurannasta, linkkejä sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. Sivustolle päivitetään tietoa jatkuvasti.

Yhteydenotot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen: kinni@vr.fi

Lisäksi perjantaina 11.5. järjestetään klo 13-16 keskustelutilaisuus, jossa on paikalla VR:n, Mäntyharjun kunnan ja viranomaisten edustajia. Tilaisuus järjestetään Mäntyharjun kunnan valtuustosalissa (Koulutie 8). Lisätietoa lähempänä sekä infosivustolla että Mäntyharjun kunnan kautta.

Tilanteen seuranta

VR tekee jatkuvasti viranomaisten kanssa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että vahingon leviämisen estämiseksi ja vaikutusten poistamiseksi tehdään kaikki tarpeelliset toimenpiteet, minkä lisäksi selvitetään vahinkojen laatua, laajuutta sekä vaikutuksia ihmisille ja luonnolle. Haitta-ainepitoisuuksia seurataan ottamalla näytteitä pintavesistä ja kaivoista säännöllisesti seurantaohjelman mukaisesti. Seuranta on laajennettu Vuohijärvelle. MTBE-pitoisuuksia on mitattu tiheästi lähiojista, -lammista ja – järvestä (8.4., 9.4., 12.4., 16.4., 18.4., 23.4.). Onnettomuusalueen vaikutusalueen kaivovesissä on havaittu pieniä määriä haitta-aineita. Kemikaalin leviämisestä laaditaan säännöllisesti ennusteita (SYKE).

Talousveden korvaaminen

VR toimittaa korvaavaa talousvettä niille, joiden talousvesi on tullut onnettomuuden johdosta käyttökelvottomaksi. Esimerkki tällaisesta korvaavan vesijärjestelyn tarpeesta on tontilla oleva kaivo, jonka vettä ei voi onnettomuudesta johtuen käyttää. VR on selvittänyt vahingon vaikutusalueella olevat kaivot ja niiden sijainnit, sekä ollut yhteydessä kaivojen omistajiin. Korvaavan talousveden jakelupiste on järjestetty Sarkaveden rannan läheisyyteen. Sieltä voi noutaa talousvettä 24.4. alkaen aluksi arkisin klo 16-18. Hakupisteen osoite on Mouhuntie 647.

VR:n tiedote kokonaisuudessaan

Kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta Etelä-Savon ELY-keskuksen sivuilla


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesien suojelun, jätehuollon ja meluntorjunnan valvonta sekä ohjaus, neuvonta ja tiedotus ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut tuottaa eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella.


Ympäristölautakunta


Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ympäristönsuojelumääräykset ja perustelut
Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelun maksutaksat ja -taulukot

Julkaisut & Raportit

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimintakertomukset: 2016, 2015, 2014
Mikkelin ympäristötilipäätökset: 2017, 2016, 2015, 2014