Jätehuollon valvonta

Artikkelikuva

Roskaamiskielto

Yleisimmät valvontatehtävät liittyvät roskaantumisasioihin. Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Järjestetty jätteenkuljetus

Jätelaki velvoittaa kaikkia käytössä olevia kiinteistöjä, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Määräys koskee myös loma-asuntoja.

Jätehuoltomääräykset

Hirvensalmen kunnan jätehuoltomääräykset
Kangasniemen kunnan jätehuoltomääräykset
Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset
Mäntyharjun kuntaa koskevat jätehuoltomääräykset ovat Kymenlaakson Jäte Oy:n sivuilla