Elintarviketoiminnan rekisteröinti

 

Ammattimaisesta elintarvikealan toiminnasta on tehtävä ilmoitus rekisteröintiä varten.

Ilmoitus tulee tehdä mistä tahansa sisä- tai ulkotilasta tai sen osasta, jossa myytäviä elintarvikkeita

 • säilytetään
 • kuljetetaan
 • kaupataan
 • tarjoillaan
 • käsitellään.

Ilmoitus tulee tehdä

 • elintarvikehuoneistosta kuten ravintolosta, kaupasta tai leipomosta
 • elintarvikkeiden kuljettamisesta
 • liikkuvasta elintarvikehuoneistosta kuten elintavikkeiden myyntiautosta
 • virtuaalihuoneistosta kuten elintarvikkeiden nettimyynnistä.

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarviketoiminta täyttää elintarvikelain vaatimukset. Elintarviketoiminta ei esimerikiksi saa aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Toiminnan aloittamisen lisäksi toimijan tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle, jos

 • toiminta muuttuu
 • toiminta keskeytyy
 • toiminta päättyy
 • toimija vaihtuu.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja toimii tilapäisesti Suomessa, ei toimijan tarvitse tehdä ilmoitusta Suomeen, jos se on ilmoittanut elintarviketoiminnasta jo kotimaassaan. Tilapäiseksi toiminnaksi katsotaan alle puolen vuoden toiminta vuodessa.


Ilmoitus elintarvikehuoneistosta pitää tehdä myös ruoka-aputoiminnan aloittamisesta.

Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla ilmoitus tehdään Mikkelin seudun ympäristöpalveluun.

Toimintaohjeet

Ilppa -ilmoituspalvelun kautta tehtävää ilmoitusta varten tarvitset Suomi.fi -palvelun valtuudet. Lisätietoa ilppa - ilmoituspalvelun käytöstä löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Käyttäessäsi Mikkeli seudun ympäristöpalvelujen omia lomakkeita, suosittelemme ensisijassa sähköistä lomaketta. Sähköiseen ilmoitukseen sinun tulee täyttää vähintään tähdellä merkityt kentät, jotta ilmoituksen lähettäminen on mahdollista. Valittavanasi on myös pdf- ja word -pohjainen lomake, jonka voit lähettää sähköpostilla tai kirjepostilla Mikkelin kaupungin kirjaamoon käsiteltäväksi.

Käytettävät lomakkeet löydät ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset verkkosivuilta.


Verkkoasiointikanavat

Ilmoitat elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta ja toimijan vaihtumisestaHyödyllisiä ohjeita

Omavalvontasuunnitelman mallipohja (pdf)

Omavalvontasuunnitelman mallipohja (word)