Tupakka ja nikotiinivalmisteet

Artikkelikuva

Tupakan vähittäismyynti

 Tupakkatuotteiden myynti edellyttää myyntipaikan sijaintikunnan terveysviranomaisen myöntämää vähittäismyyntilupaa. Toiminnanharjoittajan tulee laatia tupakan myyntiä koskeva vähittäismyyntilupahakemus sekä omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma edellytetään vähittäismyyntilupahakemuksen liitteeksi.

Ohjeet lupahakemuksen ja omavalvontasuunnitelman tekemiseen sekä myyntilupahakemus löytyvät Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) sivuilla.

Tupakan vähittäismyyntilupamaksu ja tupakkatuotteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyy Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluparekisteriä ylläpitää Valvira.


Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetut nikotiinivalmisteet on luokiteltu lääkkeiksi, joiden myynti on mahdollista apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja ravitsemisliikkeissä. Nikotiinivalmisteiden myynti edellä mainituissa paikoissa edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on  lääkelain (1987/395) 54 a §:ssä tarkoitettu kunnan myöntämä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa. Lupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnan terveysviranomaiselta nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksella. Terveysvalvonta valvoo nikotiinivalmisteiden myyntiä. Valmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupamaksu ja nikotiinivalmisteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyy Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. Valtakunnallista rekisteriä nikotiinivalmisteiden myyntipaikoista ylläpitää Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus).

Lääkelain (395/1987) mukainen hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin.


Tupakointikiellot asuntoyhteisössä

Tupakkalain (549/2016) kokonaisuudistuksen myötä asuntoyhteisöt (asunto-osakeyhtiöt) voivat 1.1.2017 lähtien hakea kunnalta tupakointikieltoa asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin (esim. terassit) ja huoneistojen sisätiloihin.

Kunta määrää tupakointikiellon hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Yksittäisillä asukkailla ei ole oikeutta tehdä tupakointikieltoa koskevia hakemuksia asuntoyhteisön omistamaan ja muiden asukkaiden hallitsemiin tiloihin, mutta heillä on sekä omistus- että vuokra-asumisen yhteydessä oikeuksia ja mahdollisuuksia tehdä aloitteita, joiden käsittelyn jälkeen tällaisen hakemuksen tekemisestä voidaan asuntoyhteisössä päättää.

  • Huom. tupakointiin liittyvät ongelmatilanteet on pyrittävä ratkaisemaan asuntoyhteisössä keskustelemalla ja esimerkiksi osoittamalla tupakoinnille sallittu paikka kiinteistön alueelta. Asuntoyhteisö voi järjestyssäännöissä kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, yhteisillä parvekkeilla sekä lasten leikkialueilla.

Lomake tupakointikiellon hakemiseen liittyen löytyy täältä.

Lisätietoa aiheesta:

Valviran työkaluja tupakointikieltojen hakemiseen

Isännöintiliitto

Kiinteistöliitto

Tupakkalaki 549/2016

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1113/2016