ilppa -Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

Ilmoituksen tekeminen

ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan

  • aloittamisesta
  • olennaisesta muuttamisesta
  • lopettamisesta

ilpasta tiedot menevät terveysvalvontaan käsiteltäväksi sähköisesti.

ilpassa ei voi tällä hetkellä ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa (laitostoimintaa) eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. Myöskään talousvettä toimittavaa laitosta, talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa, tai yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk) ei voi ilmoittaa ilpan kautta. 

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset

  1. Suomi.fi valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
  2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
  3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi terveysvalvonta voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.

Asian käsittelyn eteneminen

  1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
  2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
  3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
  4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia. Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa.

LINKKI ILMOITUKSEN TEKEMISEEN: ILPPA