Taide elämään!

Mikkelin julkisen taiteen parhaat toimintamallit kiteytetään vuoden 2017 aikana taideohjelmaksi.

Tutkimusten mukaan kolme neljästä suomalaisesta haluaa kokea taidetta osana arkiympäristöjään. Taiteen koetaan myös lisäävän viihtyisyyden ja turvallisuuden tunnetta. Julkinen taide onkin Suomessa nousussa ja näkyy yhä useamman kunnan strategiassa.

Julkisella taiteella on monia muotoja, ja patsaiden lisäksi teokset voivat toteutua esimerkiksi valotaiteena, seinämaalauksina tai väliaikaisina tapahtumina. Yhteistä julkiselle taiteelle on se, että se on tasa-arvoisesti kaikkien kuntalaisten saavutettavissa joko julkisissa ulkotiloissa tai julkisissa rakennuksissa kuten kirjastoissa. Julkinen taide ilahduttaa, yllättää ja luo omaleimaista paikallista ympäristöä, jääden usein myös matkailijoiden mieleen.


Kumman näköistä seinää mieluummin katselet? Ote Niina Mantsisen teoksesta alikulkutunnelissa, jonka seinien entistä ilmettä näkyy vasemmanpuoleisessa kuvassa.

Mikkelissä on 1970-luvulta alkaen ollut käytössä niin kutsuttu prosenttiperiaate, jonka mukaan prosentti jokaisen julkisen rakennuksen rakennuskustannuksista ohjataan taiteeseen. Periaatteen noudattaminen on seuraillut paitsi taloudellisia suhdanteita, myös julkisen taiteen muotojen kehitystä ja sitä, millainen rakentaminen kaupungissa on ajankohtaista. Esimerkkejä viime vuosien taidehankkeista ovat Mikkelissä muun muassa Nuijamiesten kaupunginosan päiväkodin ja Kalevankankaan koulun rakennukset, joihin satsattu taide on saanut kiitosta tilojen käyttäjiltä.

Ajankohtaisista projekteista myös esimerkiksi keskussairaalan laajennushanke, Suomi 100 -hanke sekä asuntomessut ovat niin ikään tuoneet kaupunkiin uusia teoksia, ja taidetta syntyy usein myös kuntalaisten ja erilaisten järjestöjen itse organisoimissa projekteissa.


Susanna Pälviän lintuaiheiset teokset sijaitsevat Kalevankankaan koulun pienessä aulassa, jota kautta kulkevat koulun nuorimmat oppilaat. Teoksiin liittyy liiketunnistimella toimiva lintujen laulu, ja ne ovat lasten suosiossa. Teokset on hankittu kouluun prosenttiperiaatetta noudattaen.

Vuoden 2017 aikana toteutuvassa Taide elämään! -hankkeessa perehdytään Mikkelin kaupungin julkisen tilan taiteeseen, ja sen tulevaisuuteen eri näkökulmista. Hankkeessa tutkitaan erilaisia julkisen taiteen ja sen tuotannon muotoja sekä sitä, kuinka aiheeseen liittyvä tiedotus tavoittaisi jatkossa parhaiten ne moninaiset tahot, joita aihe koskettaa. Samalla testataan kahden esimerkkihankkeen kautta, kuinka kuntalaiset voisivat vaikuttaa vaikkapa oman asuinalueensa julkiseen taiteeseen. Tavoitteena on luoda kaupungille taideohjelma, jonka kautta on jatkossa mahdollista koordinoida ja toteuttaa julkisen taiteen hankkeita mahdollisimman kattavasti, sujuvasti ja tasa-arvoisesti, erilaiset taiteen ja toteutuksen muodot huomioiden.

Työssä ovat mukana Mikkelin kaupungin kaavoitus, museotoimi sekä kulttuuritoimi, jonka lisäksi kuullaan kuntalaisia ja julkisen taiteen piirissä aktiivisia järjestöjä. Työtä koordinoi arkkitehti, kuvataiteilija Maija Kovari julkisen taiteen ja kaupunkitilan yhdistämiseen erikoistuneesta suunnittelu- ja konsulttiyrityksestä Public Art Agency Finlandista.

– On todella mielenkiintoista päästä aloittamaan tätä työtä. Mikkelin kaupunkia voisi joku väittää pieneksi, mutta ainakin minusta eivät mikkeliläiset vaikuta kaupungin koosta paljon välittävän, vaan monenlaista tapahtuu ja julkiseen taiteeseen liittyvä toiminta on aktiivista, Kovari kuvailee.

– Tästä on todella hyvä lähteä miettimään, kuinka erilaisista hankkeista yhdistettäisiin parhaat käytännöt viralliseksi toimintamalliksi kaupungin, kuntalaisten ja erilaisten järjestöjen käyttöön.

Hanketta voi seurata tällä sivulla sekä Mikkelin kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Projekti on saanut tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.