Talonrakennuspalveluiden hankkeet

Tällä sivulla kerrotaan Mikkelin kaupungin talonrakennuspalveluiden suurien hankkeiden etenemisestä.

KOULUT

Eteläinen aluekoulu

Eteläinen aluekoulu rakennetaan nykyisen Urpolan koulun tontille. Hankkeelle on omat nettisivut:
Eteläinen aluekoulu

 

Tuppuralan koulun uusi liikuntasalisiipi

Pohjakuva, Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy

Tuppuralan koulun liikuntasali tuhoitui tulipalossa juhannuksen aatonaattona 2019. Uusi liikuntasali valmistui aikataulussa helmikuussa 2021. Uudisosa on kooltaan noin 660 m², josta liikuntasali on noin 270 m².

Uuden liikuntasalin rakentamisessa pää- ja rakennusurakoitsijana toimi Rakennusliike Matti Nykänen Oy, LVI-urakoitsijana JP Yhtiöt Oy ja sähköurakoitsijana Mikkelin Sähköasennus Oy.

 

PÄIVÄKODIT

Rantakylän päiväkoti

Havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy

Rantakylän yhtenäiskoulun läheisyyteen Vanhamäentien varteen nousi uusi 153 lapsen päiväkoti, jonka yhteydessä on avoin päiväkoti 60 hengelle. Päiväkoti toimii laajennetulla aukioloajalla eli palvelee iltaisin jopa klo 22 saakka. Lisäksi tähän päiväkotiin on keskitetty kesäaikainen hoito, joten rakennus on varustettu jäähdytyksellä. Uusi päiväkoti on kooltaan noin 2 000 brm² ja sinne on rakennettu laajat väestönsuojatilat, jotka täyttävät myös koulurakennuksen väestönsuojavaateen.

Päiväkoti toteutettiin jaettuna urakkana, jossa pää- ja rakennusurakoitsijana toimi Maarakennus Suutarinen Oy, LVI-urakoitsijana Kaakkois-Suomen LVI-talo Oy ja sähköurakoitsijana Saimaan Sähkötyö Oy.

Rakentaminen aloitettiin keväällä 2020 ja rakennus valmistui heinäkuussa 2021.

VIRASTOT

Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjaus

Kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjauksen toimenpiteiden alla 2020 oli kolmannen kerroksen keskiosan toimistotilat. Lisäksi vuonna 2020 uusittiin rakennuksen vesikatto. LVIS-peruskorjaus jatkui vuonna 2021, jolloin peruskorjattiin ensimmäisen kerroksen keskiosan toimistotilat, autohallin ilmanvaihto sekä neljännen kerroksen toimistoista noin puolet. 2022 virastotalon LVIS-peruskorjauksen osalla ei ole toimenpiteitä. 

 

LIIKUNTA

Kalevankankaan ylipainehalli

Ylipainehalli

Kalevankankaan jalkapallohalli rakennetiin ns. ylipainehallina vanhan kuplahallin paikalle. Uuden jalkapallohallin KVR-​urakoitsijana toimi Saltex Oy.

Työt aloitettiin kohteessa syksyllä 2020 vanhan kuplahallin purkutöillä. Uusi halli valmistui kesällä 2021.

Jalkapallohallin tekonurmelle on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta 195 000 euroa.

 

Rantakylän kentän huoltorakennus

Rantakylän kentän huoltorakennus paloi kesäkuun alussa 2020. Uusi huoltorakennus on vanhan paikalle ja sen rakentaminen on aloitettu maaliskuun alussa 2021. Rakennuksen valmistui vuoden 2021 loppussa. Pää- ja rakennusurakoitsijana toimi OW-Yhtiöt Oy, LVI-urakoitsijana Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy ja sähköurakoitsijana Saimaan Sähkötyö Oy.

MUUT

Naisvuoren näkötorni ja kahvila

Naisvuoren kahvila ja näkötorni on saanut rakennustelineet ympärilleen kevättalvella 2022.

Naisvuoren näkötornin kunnostus suoritetaan vuoden 2022 aikana. Vuonna 1912 rakennettu näkötorni on päässyt ajan saatossa rapistumaan ja julkisivu kaipaa korjauksia rakenteiden säilymisen turvaamiseksi.

Hankkeen suunnittelu on aloitettiin heinäkuussa 2021 ja urakoiden kilpailutus suoritettiin alkuvuodesta 2022. Kilpailutuksen voitti Kuopiolainen Pinnoitus-Pekka Oy. Työt on aloitettu kohteessa telineiden kasaamisella huhtikuussa 2022.

Naisvuoren näkötorniin tehdään mm. ruiskubetonilla pinnoitettujen pilareiden korjaus niin, että vanhat 80-luvulla lisätyt betonit poistetaan ja päästään korjaamaan alkuperäisten betonirakenteiden ja raudoituksen vauriot. Tämän jälkeen pilarirakenteisiin lisätään uusi suojaava kerros. Myös julkisivut korjataan, kun rakenteet on saatu ensin kuntoon.

Kohteessa ei ole tarkoitus toteuttaa arkkitehtonisia muutoksia, eli rakennuksen ulkoasu tulee säilymään hyvin lähelle nykyistä.

Naisvuoren näkötorni ja puisto ovat merkitty maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Suoritettavissa korjaustoimenpiteissä huomioidaan kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot.

Hankkeelle on varattu vuoden 2022 talousarviossa 1,55 M€ remontin toteutukseen. Kahvila pyritään pitämään auki korjaustöistä huolimatta myös tänä kesänä.

 

Naisvuoren näkötorni ennen julkisivun remontointia.

 

PURKUKOHTEET

Kaupunkikuvan muutos

Mikkelin katukuvasta poistui yksi korkea monumentti, kun ns. ESE:n korttelissa Vuorikadulla oleva teräspiippu kaadettiin torstaina 16.9.2021. Nyt purettu 50 metriä korkea teräksinen piippu oli rakennettu vuonna 1986 lämpökeskusta varten. Tuolloin uusi teräksinen piippu korvasi entisen tiilipiipun.

Uusi teräspiippu ei ehtinyt olla koekäytön lisäksi todellisessa käytössä koskaan. Nyt purkaminen tuli kuitenkin ajankohtaiseksi, kun ESE oli jo siirtänyt omat toimintansa pois alueelta ja piippu piti poistaa ennen tulevaa kerrostalorakentamista. Myöhemmässä vaiheessa piipun turvallinen poistaminen olisi ollut huomattavasti hankalampaa.

Piipun poistamisen suoritti Purkupiha Oy.

Työsuorituksena piipun kaataminen oli nopea toimenpide. Piipun huipulla sijaitsi nostokorvakkeet, joihin 350 tonnin autonosturi kiinni ketjunsa. Tämän jälkeen piipun juureen tehtiin polttoleikkaamalla kaatolovi ja piippu laskettiin hallitusti alas, kuin ”puun kaataminen hidastettuna”.

Vaikka varsinainen työsuoritus oli nopea, oli hankkeen valmistelua tehty jo pitkään.

Operaatiossa tuli huomioida mm. painavan autonosturin sijoittelu tarkkaan, jotta maaperällä on riittävä kantavuus kyseisessä kohdassa. Sijoittelussa tuli huomioida myös maanalaiset rakenteet kuten viemärit, jotka saattaisivat vaurioitua suuresta kuormasta.

_ _ _ _ _

Sivustolla esitetyt tiedot ovat sen hetkisiä arvioita hankkeiden kustannustasosta, aikataulusta ja toteutustavasta. Tietoja pyritään päivittämään sitä mukaa, kun hanke etenee. Esimerkiksi hankkeiden valmistumisajat saattavat muuttua sääolosuhteiden, lupaprosessien tai muiden työmaasta riippumattomien tekijöiden vaikutuksesta.