Nuorten kesätyöt

Artikkelikuva

Mikkelin kaupungin kesätyöhaku
1.2. – 28.2.2021

Kaupungin kesätöitä haetaan www.kuntarekry.fi  kautta, linkki hakulomakkeelle (linkki avautuu 1.2.2021)

Ketä palkataan

Kesätyöntekijällä tarkoitetaan lomakautena 3.5. – 30.9.2021 kesätyöntekijäksi määräajaksi palvelukseen otettua koululaista, opiskelijaa tai muuta nuorta, jolta puuttuu alan ammattitutkinto tai ammattitaito. Mikkelin kaupunki palkkaa kesätöihin vähintään 15 vuotta täyttäneitä, mikkeliläisiä koululaisia ja opiskelijoita (peruskoululaisia, lukiolaisia ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoita) ja tietyissä tehtävissä ammattikorkeakoululaisia ja yliopisto-opiskelijoita. Kesätöiden hakuaika on 1. – 28.2.2021.

Miten ilmoitamme

Valinnat tehdään pääosin maalis-huhtikuun aikana. Kaikille kaupungin kesätyötä hakeneille ilmoitetaan viimeistään viikolla 16 hakemuksessa mainittuun sähköpostiin kaupungin kesätyötilanne.

Kesätyöntekijöiden palvelussuhde ja kuukausipalkka

Kesätyöntekijöiden palvelussuhde on pääosin noin kuukauden mittainen. Kesätyöntekijöille tehdään työsopimus, joka allekirjoitetaan molemminpuolisesti. Kuukausipalkka on yleistyöajassa 942,00 euroa ja toimistotyöajassa 876,00 euroa. Työnjohdon avustavissa tehtävissä ja erityistehtävissä kuukausipalkka on 1207,00 euroa. Palkkataso on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimus (KVTES) mukaisesti.

Kesätyötehtävien kuvaukset

Käy tutustumassa kesätyötehtävien kuvauksiin: (kesätyötehtäväkuvaukset päivitetään viikolla 3)

Opastus- ja asiakaspalvelutehtävät sekä viestinnän tehtävät
Terveys-ja ympäristötarkastajan tehtävät
Ruokapalveluiden- ja puhtauden tehtävät, Pelastuslaitoksen tukitehtävät
Varhaiskasvatuksen, yleisten kulttuuripalveluiden, nuorisotyön, liikunnanohjauksen- ja uimakoulujen tehtävät