Nuorten kesätyöt

Artikkelikuva

Mikkelin kaupungin kesätyöhakuaika on päättynyt

 

Kesätyöseteleiden hakuaika on päättynyt

 

Kesätyötehtävien kuvaukset

Kesätyöpaikkoja on jaossa n. 165 kpl.

Käy tutustumassa kesätyötehtävien kuvauksiin:

Opastus- ja asiakaspalvelutehtävät, tietohallinnon sekä viestinnän tehtävät
Terveys-ja ympäristötarkastajan tehtävät
Ruokapalveluiden- ja puhtauden tehtävät, Pelastuslaitoksen tukitehtävät, alueiden ylläpitotehtävät
Varhaiskasvatuksen, yleisten kulttuuripalveluiden, nuorisotyön, liikunnanohjauksen- ja uimakoulujen tehtävät, Otavan Opiston kesätyötehtävä

Ketä palkataan

Kesätyöntekijällä tarkoitetaan lomakautena 3.5. – 30.9.2021 kesätyöntekijäksi määräajaksi palvelukseen otettua koululaista, opiskelijaa tai muuta nuorta, jolta puuttuu alan ammattitutkinto tai ammattitaito. Mikkelin kaupunki palkkaa kesätöihin vähintään 15 vuotta täyttäneitä, mikkeliläisiä koululaisia ja opiskelijoita (peruskoululaisia, lukiolaisia ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoita) ja tietyissä tehtävissä ammattikorkeakoululaisia ja yliopisto-opiskelijoita. Kesätöiden hakuaika on 1. – 28.2.2021.

Miten ilmoitamme

Kesätyövalinnat tehdään koronatilanteen mahdollistamien aikataulujen  ja tilanteen mukaisesti.

Kaupungin kesätöitä hakeneille informoidaan viimeistään viikolla 16 ajankohtaista tiedotetta kaupungin kesätyöntilanteesta ja sen etenemisestä.

Kesätyöpaikkojen osalta on huomioitavaa, että työnantajan mahdollisuus tarjota kesätyöpaikkoja voi muuttua, jos koronatilanne aiheuttaa työnantajalle toimintaan rajoituksia. Osapuolia sitova työsopimus voidaan tehdä ehkä vasta hieman ennen työsuhteen alkamista.

Kesätyöntekijöiden palvelussuhde ja kuukausipalkka

Kesätyöntekijöiden palvelussuhde on pääosin noin kuukauden mittainen. Kesätyöntekijöille tehdään työsopimus, joka allekirjoitetaan molemminpuolisesti. Kuukausipalkka on yleistyöajassa 942,00 euroa ja toimistotyöajassa 876,00 euroa. Työnjohdon avustavissa tehtävissä ja erityistehtävissä kuukausipalkka on 1207,00 euroa. Palkkataso on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimus (KVTES) mukaisesti.

Kesätyöseteli

Kesätyöseteleiden hakuaika on päättynyt

 

Lisätietoja

Yhteydenotot Mikkelin kaupungin henkilöstöpalvelut
rekrytointi(at)mikkeli.fi