Vanhus- ja vammaispalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesätyöpaikat

Essote vanhus-ja vammaispalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelujen kesätöitä on tarjolla Anttolassa, Haukivuorella, Mikkelissä ja Ristiinassa. Vanhus- ja vammaispalvelujen yksiköissä kesäkoululaiset pääsevät osallistumaan erilaisiin avustaviin tehtäviin ikäihmisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa. Avustavia tehtäviä on kotihoidon, asumispalvelujen ja päivätoiminnan yksiköissä.

Kesän aikana Essoten yksiköissä kiertää myös Piristyspartiot. Piristyspartiossa viiden nuoren ryhmä kiertää suunnitellusti eri yksiköissä piristämässä asiakkaiden arkea.

Lisätietoja antavat päivätoiminnan esimies Aija Laasonen ja asumispalveluyksikön ja kotihoidon esimies Jaana Ravolainen, s-posti: etunimi.sukunimi@essote.fi

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivä- ja työtoiminta,  8-9 kesätyöntekijää. Hakijoilta edellytetään yli 18-vuoden ikää ja ensisijaisesti otetaan sotealan opiskelijoita.

Välittämisenpaikka TELLUS, Brahentie 10, Ristiina 
Tellus on matalan kynnyksen paikka mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Telluksen päivätoiminta on yhteisöllistä ja sen tavoitteena on tarjota tukea elämään. Työ on toimijalähtöistä ja perustuu yhteisöhoidon- ja kasvatuksen periaatteisiin.

Talomme periaatteisiin kuuluu yhdessä tekeminen toimijoidemme kanssa. Laitamme ruokaa, leivomme, siivoamme ja pesemme pyykkiä.  Eli teemme yhdessä normaaliin arkeen kuuluvia askareita. Lisäksi tehtäviin kuuluu ryhmien ohjaaminen sekä toimijoiden avustaminen virallisissa asioissa.

Kesätyöntekijöiden tehtäviin kuuluvat päivätoiminnan avustavat tehtävät esim. toiminnallisten ryhmien ja retkien ohjaaminen, asiakkaan elämänhallinnan tukeminen, päivittäiset siivoustehtävät sekä ruokahuolto.

Toimintakeskus Mielenmaja, Moisiontie 9, 50520 Mikkeli
Mielenmaja on mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivätoimintapiste. Päivätoiminnassa tavoitteena on asiakkaiden elämänlaadun parantaminen, sosiaalisen tuen ja vertaisuuden lisääminen, virikkeiden antaminen, päivärytmin ylläpitäminen ja arjen erilaisten pulmien ratkominen yhdessä toisten asiakkaiden ja ohjaajien kanssa. Toimintakeskus Mielenmajan asiakkaalla on mahdollisuus osallistua erilaisiin ryhmiin. Kuntoutuksellinen päivätoiminta suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Mielenmajalla on myös sosiaalihuollollisen ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, jossa kuntoutujat voivat tehdä erilaisia töitä kuten kahvio, siivous ja keittiötöitä.

Kesätyöntekijöiden tehtäviin kuuluvat päivätoiminnan avustavat tehtävät esim. toiminnallisten ryhmien ja retkien ohjaaminen, asiakkaan elämänhallinnan tukeminen ja päivittäiset siivoustehtävät.

Toimintakeskus Veturi, Vuorikatu 23, 50100 Mikkeli
Toimintakeskus on päihde- ja mielenterveysasiakkaiden matalankynnyksen päivätoimintapiste. Veturin päivätoiminta sisältää erilaisia toiminnallisia- ja keskusteluryhmiä, retkiä sekä antaa mahdollisuuden tavata samanlaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Veturissa on mahdollista keskustella Veturin työntekijöiden kanssa mistä tahansa omaan elämään liittyvistä asioista ja tavata sosiaalityöntekijöitä viikoittain. Veturista tehdään myös jalkautuvaa työtä asiakkaiden omiin toimintaympäristöihin.

Kesätyöntekijöiden tehtäviin kuuluvat päivätoiminnan avustavat tehtävät esim. toiminnallisten ryhmien ja retkien ohjaaminen, asiakkaan elämänhallinnan ja päihteettömyyden tukeminen, päivittäiset siivoustehtävät sekä ruokahuolto.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden työtoiminnot, Moisiontie 9, 50520 Mikkeli
Moision sairaalan yhteydessä toimii käsityösali sekä työtupa, joissa tarjotaan työterapiaa ja kuntouttavaa- sekä sosiaalihuollollista työtoimintaa.  Käsityösalilla on mahdollisuus tehdä erilaisia käsitöitä joko itselle tai myyntiin. Työtuvalla puolestaan on mahdollisuus puu- ja metallitöihin sekä Moision sairaala-alueen kunnossa pitämiseen eli ns. ulkotöihin. Työtoiminnot ovat osa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kuntoutuksellista toimintaa ja ne suunnitellaan yksilölliset asiakkaat tarpeiden mukaisesti.

Kesätyöntekijöiden tehtäviin kuuluvat työtoiminnan avustavat tehtävät sekä asiakkaiden ohjaaminen yhteistyössä työtuvan muiden ohjaajien kanssa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hallinto, 1 kesätyöntekijä
Tehtävä ei vaadi aiempaa koulutusta. Tehtävään hakija voi olla myös alle 18-vuotias.Kesätyöntekijän tehtävänä ovat mielenterveys- ja päihdepalvelujen hallinnon ja toimistotyön avustavat tehtävät.

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Anri Tanninen, s-posti: etunimi.sukunimi@essote.fi