Yksityistieavustukset

Mikkelin kaupunki avustaa järjestäytyneiden yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannuksia. Avustusten osuus on puolet yksityisteiden tienpidon kuluista. Teiden avustaminen edesauttaa muiden kuin yleisten teiden liikennöitävässä kunnossa pysymistä.

Mikkelin alueella avustusten piirissä on yhteensä yli 800 tiekuntaa. Yksityisteiden hoidosta vastaa tiekunta, joka myös päättää tien tasosta. Yksityisen tien osakkaat vastaavat tien pitämisestä aiheutuvista kuluista.

Mikäli tiekunta on saanut avustuksia kaupungilta, se ei voi kieltää muiden kuin tieosakkaiden liikennöintiä tiellään. Sellaiset yksityistiet, jotka eivät saa kaupungilta avustusta, voivat kieltää ulkopuolisen liikenteen liikennemerkein tai puomilla. Liikennemerkin ja puomin luvan myöntää yhdyskuntatekniikan insinööri.

Toimintaohjeet

Kunnossapitoavustukset haetaan vuosittain. Sähköinen haku on maalis - huhtikuussa. Edellisenä vuonna avustusta saaneille lähetetään ohjeet, jotka sisältävät valmiiksi esitäytetyn hakemuksen.

Hae avustusta sähköisesti osoitteessa www.tiekunta.fi/mikkeli. Hakuaika vuodelle 2019 on 4.2. – 1.3.2019

Parantamisavustusta voit hakea milloin tahansa. Hae avustusta vapaamuotoisella kirjeellä. Liitä mukaan kopio tiekunnan päätöksestä ja hyväksytystä kustannusarviosta.

Liikennemerkkien ja puomien luvat myöntää viranomainen, joka neuvoo myös rakennelmien ja rakennusten sijoittamiseen yksityistien läheisyyteen.

Tulostettava lomake yksityistieavustuksen hakua varten

Luettelo Mikkelin alueen yksityisteiden käyttöoikeusyksiköistä