Varhaiskasvatuksen opettaja, 2 paikkaa

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

08.06.2020 09:00

Työn luonne

3.8.2020, 10.8.2020

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana kaksi varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaista tehtävää. Tehtävät sijoittuvat Kalevankankaan päiväkotiin ajalla 03.08.-31.12.2020 ja Norpanhovin päiväkotiin Anttolaan ajalla 10.08. - 23.12.2020.

Tehtävien täyttämisessä huomioidaan Koronapandemiasta johtuvan poikkeustilanteen kesto.

Kalevankankaan päiväkodissa on laajennettu aukiolo, klo 05.30 - 20.00 lasten hoidonvarausten mukaan ja Norpanhovi päiväkoti on avoinna klo 06.00 - 17.00. Päiväkotien verkkosivuihin voi tutustua osoitteessa www.mikkeli.fi.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Työaika on keskimäärin 38,75 h/viikko. Päiväkotien aukioloista riippuen tehtävään valituilta edellytetään työskentelyä epäsäännöllisillä päivittäisillä työajoilla.

Haettavat tehtävät ovat sisarusryhmässä ja espiopetusyhmässä. Lapsiryhmissä työskentelee yksi tai kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja tai lastenhoitajia.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika 20.05. - 08.06.2020 klo 12.00 mennessä. Hakijan tulee esittää toive sijoittumispaikasta mainitsemalla päiväkoti.

Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastattelut järjestetään keskiviikkona 10.06.2020. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta