Kunnossapitoinsinööri

Mikkelin kaupunki, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Tilapalvelut
Mikkeli

Hakuaika päättyy

28.02.2018 15:00

Työn luonne

Kokoaikatyö

Työn kuvaus

Mikkelin kaupunki hakee kunnossapitoinsinööriä määräaikaiseen (12 kk) tehtävään. Hakuaikaa on jatkettu 28.2.2018 klo 15:00 saakka.

Kunnossapitoinsinööri toimii tilapalveluiden ylläpitotiimissä rakennustekniikan asiantuntijana ja vastaa tilapalvelujen kiinteistöjen rakennusteknisen kunnossapidon vuosiohjelmoinnista sekä osaksi näiden töiden rakennuttamisesta ja valvonnasta.

Kunnossapitoinsinöörin työ edellyttää kokemusta korjaus- ja kunnossapitorakentamisesta sekä kiinteistöjen kunnon kartoittamisesta ja kunnossapito-ohjelman laatimisesta. Tehtävänäsi on kartoittaa kaupungin rakennuksia ja kirjata niissä olevia korjaustarpeita sekä aikatauluttaa ne kunnossapito-ohjelmaan. Kunnossapitoinsinööri vastaa myös töiden tilaamisesta sekä valvonnasta.

Työssä onnistuminen vaatii työkokemuksen ja osaamisen lisäksi paineensietokykyä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, taloudenhallintaa sekä hyvää kirjallista esitystaitoa.

Tehtävän kelpoisuutena on soveltuva korkeakoulututkinto, aikaisempi insinöörin tutkinto tai rakennusmestarin tutkinto.

Työaika on 36,75 h/vko.

Tehtävään otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Tehtävään valitulla on 6 kk koeaika.

Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkinto- ja työtodistukset.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta