Varhaiskasvatuksen opettaja, Naisvuoren päiväkoti

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

03.06.2020 09:00

Työn luonne

3.8.2020

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus Naisvuoren päiväkodissa ajalle 3.8.2020-30.6.2021.

Työsuhteen alkaessa sijoituspaikka on Naisvuoren päiväkoti ja sisarusryhmä Vuorenpeikot.

Naisvuoren päiväkoti on avoinna klo 5.30-22.00. Varhaiskasvatuksen opettajan työaika on pääsääntöisesti klo 7.00-18.00 välillä.


Päiväkotien verkkosivuihin voi tutustua osoitteessa www.mikkeli.fi.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelu ja arviointi.

Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus-ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme innostunutta kehittävää työotetta.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (vo), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta