Koulunkäynnin ohjaaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

07.12.2021 15:00

Työn luonne

10.1.2022 - 4.6.2022

Työn kuvaus

Haettavana on konsultoivan koulunkäynnin ohjaajan perhevapaan sijaisuus ajaksi 10.1.2022-4.6.2022 Urpolan koulun sairaalaopetukseen 1-6 luokille.

Konsoltoiva koulunkäynnin ohjaaja kuuluu hallinnollisesti Urpolan koulun alaisuuteen, lastenpsykiatriseen sairaalaopetukseen, mutta toimintakenttänä on sairaalaopetuksen lisäksi kaikki Mikkelin kaupungin toimialueella toimivat alakoulut. Vuoden aikana työskentelyä voi olla useammassakin koulussa.

Toimiessaan sairaalaopetuksen ulkopuolisissa tehtävissä konsultoivan koulunkäynnin ohjaajan tehtävänä on auttaa, tukea ja kannustaa lasta, hänen luokkayhteisöään, perhettään ja koulua toimimaan siten, että oppiminen, kasvu ja kehitys oppilaan kohdalla onnistuvat mahdollisimman hyvin. Koulunkäynnin ohjaaja osallistuu perheen sekä lastenpsykiatrisen hoidon kanssa tehtävään yhteistyöhön tarvittaessa ja osallistuu osaltaan koulun käytännön toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Laadukas työtehtävien hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, aktiivista roolia uudessa toimintaympäristössä, puheeksi ottamisen rohkeutta sekä valmiutta ohjaukselliseen työskentelyotteeseen työtehtävien hoitamisessa. Kokemus haasteellisten alakouluikäisten lasten kanssa toimimisesta, P(l)ace-asenne sekä Avekki- tai vastaava koulutus katsotaan eduksi.

Työaika on yleistyöaika 32 h / vko.

Valittavalta edellytetään koulunkäynnin ja ilta- ja aamupäivätoiminnan ohjauksen tutkintoa (tai vastaava aiempi tutkinto) tai muuta soveltuvaa tutkintoa.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot em. todistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Tehtävään otettavan henkilön on ennen työn aloittamista esitettävä työnantajalle nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta