Päätoiminen tuntiopettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

28.06.2022 15:00

Työn luonne

10.8.2022 - 22.12.2022

Työn kuvaus

Haettavana on neljä määräaikaista opettajan tehtävää valmistavassa opetuksessa ajalle 10.8.2022-22.12.2022. Tehtävät sijoittuvat Launialan kouluun (2 paikkaa alakouluikäiset), Lyseon kouluun (1 paikka yläkouluikäiset) ja Ristiinan yhtenäiskouluun (1 paikka ala-ja yläkouluikäiset).

Valittavalta edellytetään perusopetuksen opettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 mukaan. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään palkata soveltuva ei-kelpoinen henkilö. Eduksi luetaan S2, ukrainan, venäjän ja/tai englannin kielen osaaminen.

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä Hae työpaikkaa -painikkeen kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta