Luokanopettaja, Rantakylän yhtenäiskoulu

Mikkelin kaupunki
Mikkeli

Hakuaika päättyy

24.06.2019 15:00

Työn luonne

Määräaikainen

Työn kuvaus

Haettavana on luokanopettajan virkavapaan sijaisuus ajaksi 7.8.2019-31.7.2020 Rantakylän yhtenäiskoulussa.

Valittavalta edellytetään luokanopettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 mukaan. Tehtävässä edellytetään musiikin opettamisen osaamista.

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Valittavalta toivotaan kiinnostusta ja monipuolista ammattitaitoa opetuksen ja koulun kehittämiseen, kehitys- ja yhteistyöhakuisuutta sekä rohkeutta tarttua uusiin asioihin.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä Avoimet työpaikat -painikkeen kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta